LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė dalyvavo ESTT 70-mečiui skirtuose renginiuose

2022-12-06

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė gruodžio 5‒6 dienomis dalyvavo Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje vykusiame Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) 70-ojo jubiliejaus oficialiame minėjime ir teisėjų forume tema „Piliečiui artimas teisingumas“.

Gruodžio 5 d. vykusio teisėjų forumo dalyviai aptarė prejudicinio sprendimo priėmimo procedūrą ir naujausius pokyčius šioje srityje, įvairių šalių teismų atstovai diskutavo apie teismų nepriklausomumo sąvoką Europos Sąjungos teisėje, kalbėjosi apie teismo sprendimų suprantamumą, teismų komunikaciją. Atskiras posėdis buvo skirtas Bendrojo Teismo veiklai ir konfliktams Europoje aptarti, kurio metu diskutuota apie naujausius pokyčius taikant ribojamąsias priemones Baltarusijai ir Rusijai dėl Rusijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainos Nepriklausomą Valstybę, ir kurių taikymo teisėtumo klausimai jau pasiekė ES Bendrąjį teismą. 

Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė dalyvavo plenarinės sesijos diskusijoje apie teismų nepriklausomumo principą ir jo aiškinimą pagal ES teisę. Ji iškėlė itin svarbų teisminės sistemos finansinio nepriklausomumo aspektą ir jo praktinio įgyvendinimo problemas konstitucinio valdžių padalijimo principo kontekste. D. Jočienė taip pat dalyvavo darbo grupėje, nagrinėjusioje teismų sprendimų suprantamumą, jų aiškumą ir jurisprudencijos tęstinumo (vienodumo) užtikrinimą teismų (tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu) praktikoje.

Gruodžio 6 d. D. Jočienė dalyvavo iškilmingoje ESTT 70-mečio minėjimo ceremonijoje. Joje kalbėjo ESTT pirmininko K. Lenaertsas, Europos Parlamento pirmininko pirmasis pavaduotojas O. Karas, Čekijos Respublikos Teisėkūros ministras ir Vyriausybės teisėkūros tarybos pirmininkas M. Šalomounas, Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja V. Jourová, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės kultūros ir teisingumo ministrė S. Tanson.

Kasmetinis ESTT renginys skirtas tarpusavio dialogui tarp ESTT ir nacionalinių teismų (ir ypač konstitucinių teismų) stiprinti, siekiant kuo veiksmingesnės bendrųjų vertybių ir fundamentalių teisių apsaugos Europos Sąjungoje. ESTT ir nacionalinių konstitucinių teismų bendradarbiavimas ypač svarbus ieškant tinkamos pusiausvyros tarp nacionalinio tapatumo pagrindą sudarančių konstitucinių vertybių gynimo ir ES teisės diktuojamų imperatyvų įgyvendinimo, siekiant bendrų teisinės valstybės puoselėjimo, demokratijos stiprinimo ir žmogaus teisių bei laisvių apsaugos tikslų, kuriais grindžiama tiek ES teisės sistema, tiek nacionalinės konstitucijos.

ESTT prižiūri įstatymo galią turinčių teisės aktų, Tarybos, Komisijos, Europos Centrinio Banko priimtų teisės aktų, išskyrus rekomendacijas ir nuomones, ir Europos Parlamento bei Europos Vadovų Tarybos aktų, galinčių turėti teisinių padarinių trečiosioms šalims, teisėtumą. Jis taip pat prižiūri Sąjungos įstaigų ar organų aktų, galinčių turėti teisinių padarinių trečiosioms šalims, teisėtumą. Šis Teismas priima prejudicinius sprendimus dėl ES Sutarčių išaiškinimo ir ES institucijų, įstaigų ar organų aktų galiojimo ir išaiškinimo (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnio 1 dalis, 267 straipsnio 1 dalis).

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuotrauka