LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas susitiko su Gruzijos ambasadore Lietuvoje

2015-12-03

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas priėmė Gruzijos ambasadorę Lietuvoje Khatuną Salukvadzę. Per susitikimą kalbėta apie Gruzijoje vykstančią teisminės sistemos reformą, vis labiau besiplečiantį ir intensyvėjantį Lietuvos ir Gruzijos konstitucinių teismų bendradarbiavimą. Ambasadorei suteikta informacija apie neseniai Vilniuje įkurtą Baltijos ir Juodosios jūros regionų valstybių konstitucinės justicijos asociaciją, kuri skatins naujas bendradarbiavimo iniciatyvas.

D. Žalimas pažymėjo, kad vienas iš Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo prioritetų yra bendradarbiavimas su Gruzijos ir kitų Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybių – Moldovos ir Ukrainos – konstituciniais teismais. Keičiantis abipusiai naudinga patirtimi siekiama prisidėti prie demokratijos, teisės viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms stiprinimo šiose šalyse. Ambasadorė savo ruožtu pabrėžė, kad Gruzijai yra svarbi visokeriopa parama einant pasirinktu europinės integracijos keliu.

Gruzijos ambasadorė Lietuvoje taip pat domėjosi iniciatyva pasmerkti Rusijos Federacijos Konstitucinį Teismą už jo sprendimus, atvėrusius kelią Ukrainos dalies – Krymo – aneksijai.