LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas dalyvauja teisininkų kongrese Vašingtone

2015-11-12

Lapkričio 12–17 d. Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Vašingtone (JAV) dalyvauja Federalistų asociacijos surengtame kasmetiniame teisininkų suvažiavime, į kurį tradiciškai kviečiami Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjai ir Europos valstybių konstitucinių teismų pirmininkai ir atstovai.

Konstitucinio Teismo pirmininkas dalyvaus diskusijose ir kalbės apie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos evoliucinio aiškinimo ribas, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir nacionalinių konstitucinių teismų santykį, Europos konsensuso, tai yra Europos Tarybos lygmens vienodos praktikos, nustatymo ir valstybėms tenkančios vertinimo laisvės problemas.

Vašingtone taip pat įvyks neseniai įkurtos Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos narių susitikimas. Gruzijos, Moldovos, Lietuvos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkai ir atstovai aptars būsimą veiklą ir naujas bendras iniciatyvas.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Vašingtone susitiko su Lietuvos ambasadoriumi JAV Rolandu Kriščiūnu.