LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstituciniame Teisme – susitikimas su Marijampolės apylinkės teismo teisėjais ir darbuotojais

2023-01-20

Konstituciniame Teisme vyko susitikimas su Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės, Jurbarko, Vilkaviškio ir Šakių rūmų teisėjais ir darbuotojais.

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė, svečiams pristatydama Konstitucinio Teismo veiklą, jos ypatumus, pabrėžė, kad Konstitucinis Teismas savo praktikoje užtikrina dviejų konstitucinių vertybių apsaugą ir jų pusiausvyrą: nagrinėdamas konstitucinės justicijos bylas, vertindamas jo kompetencijai tirti priskirtų teisės aktų atitiktį Konstitucijai ir formuodamas oficialiąją konstitucinę doktriną, Konstitucinis Teismas, viena vertus, saugo Konstitucijos stabilumą, kita vertus, leidžia pritaikyti Konstituciją prie socialinio gyvenimo pokyčių, nuolat kintančių visuomenės ir valstybės gyvenimo sąlygų, užtikrinti Konstitucijos, kaip visuomenės ir valstybės gyvenimo teisinio pagrindo, gyvybingumą.

Be to, D. Jočienės teigimu, svarbu skatinti ir palaikyti tinkamą bendrosios kompetencijos teismų bendradarbiavimą su Konstituciniu Teismu, vykstantį ne tik dėl teismų kreipimųsi į Konstitucinį Teismą su prašymais ištirti jų nagrinėjamose bylose taikomų teisės aktų konstitucingumą, bet ir įvairiuose susitikimuose diskutuojant  apie šalies teismų sistemos aktualijas, konstitucinio teisėjo ir teismų nepriklausomumo principo įgyvendinimo iššūkius.

Marijampolės apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja Ingrida Navickienė pasidžiaugė galimybe apsilankyti Konstituciniame Teisme ir atvirai padiskutuoti su šio teismo teisėjais ir darbuotojais apie teismų veiklos skirtumus ir problemas. Jos teigimu, dėl darbo krūvio teismuose netolygumų, darbuotojų trūkumo ir darbo užmokesčio klausimų kyla įtampa bendrosios kompetencijos teismų darbe ir tenka nuolat stengtis motyvuoti darbuotojus dirbti  teismuose. Kita vertus, I. Navickienės teigimu, pati Konstitucijoje numatyta teismų misija – vykdyti teisingumą – yra svarbiausia paskata kiekvienam teisėjui ar teismų sistemos darbuotojui kuo geriau atlikti savo pareigas.

Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėjas Arturas Rauktys pabrėžė, kad teismų dar laukia ilgas kelias ieškant teismų sistemoje susikaupusių problemų sprendimo ir būdų padidinti visuomenės pasitikėjimą šia sistema. Teisėjas pabrėžė, kad tai priklauso ne tik nuo pačių teismų, bet ir nuo, be kita ko, įstatymų leidėjo nustatyto teisinio reguliavimo, procesinių taisyklių aiškumo bei terminų pagrįstumo ir realių galimybių visa tai taikyti.

Konstitucinio Teismo pirmininkės patarėja teisės klausimais Jolita Miliuvienė svečiams pristatė konstitucinės justicijos bylų rengimo specifiką, Teisės tyrimų skyriaus vedėja Jurgita Baliasinovienė kalbėjo apie patirtį nagrinėjant individualius konstitucinius skundus.

Susitikime taip pat dalyvavo Konstitucinio Teismo teisėjai Gintaras Goda, Vytautas Mizaras, Algis Norkūnas  ir Janina Stripeikienė, Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Audronė Šiupšinskaitė, Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės,  Jurbarko, Vilkaviškio ir Šakių rūmų, taip pat Konstitucinio Teismo darbuotojai.

Šis vizitas – atsakomasis. Praėjusių metų lapkritį Marijampolės apylinkės teisme vykusiame Konstitucijos atvirų durų renginyje, skirtame Konstitucijos metams paminėti, dalyvavo Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė, teisėjas G. Goda ir pirmininkės patarėja J. Miliuvienė. Juos sutiko Marijampolės apylinkės teismo pirmininkas Laimondas Noreika ir šio teismo pirmininko pavaduotoja I. Navickienė, o renginyje dalyvavo ne tik Marijampolės apylinkės teismo darbuotojai, bet ir Marijampolės miesto vadovai, regiono prokuratūros, policijos, advokatūros, kitų institucijų  atstovai.