LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstituciniame Teisme – studentų ir moksleivių debatai Konstitucijos tema

2021-10-27

Konstitucijos dienos proga Konstituciniame Teisme vyko Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Teisės fakultete organizuojamų tradicinių Konstitucijos dienų – KoDi’21 – renginys Vilniaus mokyklų mokinių ir Vilniaus universiteto studentų debatai. Šiuo kasmetiniu projektu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į Konstitucijos reikšmę.

Debatuose dalyvavo po dvi mokyklų ir studentų komandas. Jų dalyviai bandė atsakyti į klausimus, ar teisingai suprantame konstitucinius principus, ar mokame juos pritaikyti savo gyvenime.

Renginio dalyvius pasveikino Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė ir teisėjas Vytautas Mizaras.

D. Jočienė pabrėžė, kad jai ypač malonu studentus šio garbingo ir svarbaus studentų renginio proga pasveikinti Konstitucinio Teismo posėdžių salėje, kurioje priimami visai Lietuvai ir jos žmonėms svarbiausi sprendimai Konstituciniam Teismui vykdant jam Konstitucijos priskirtą funkciją oficialiai aiškinti Konstituciją, vykdyti konstitucinį teisingumą ir užtikrinti teisės viršenybę.

Pasveikinusi studentus Konstitucijos dienos proga, D. Jočienė pasidžiaugė jų žingeidumu ir noru žinoti bei perprasti Konstitucijos nuostatas ir jų taikymą Konstitucinio Teismo praktikoje, paskatino juos ir toliau diskutuoti, kartu palinkėjo turiningų ir prasmingų diskusijų.

V. Mizaro teigimu, debatai į KoDi’21 renginių ciklą įtraukti labai tikslingai, nes teisė, be kita ko, yra ir argumentų kalba, o debatuose vyrauja pozicijų argumentai, jų dėstymo ir kalbėjimo menas, gebėjimas įsiklausyti į kitų jų dalyvių nuomonę. Teisėjai, spręsdami sudėtingus Konstitucijos aiškinimo klausimus, nors ir pagal kitokias taisykles negu šio renginio debatų, savo darbe taip pat debatuoja, ginčijasi, vieni kitus įtikinėja argumentais, aišku, pirmiausia paisydami bylos šalių pozicijų argumentų ir juos vertindami.