Įvykiai

Konstituciniame Teisme lankėsi Korėjos Konstitucinio Teismo delegacija

2015-11-09

Konstituciniame Teisme lankėsi Korėjos Konstitucinio Teismo delegacija, vadovaujama šio teismo pirmininko Park Han-Chul. Delegaciją priėmė Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Susitikime taip pat dalyvavo teisėjai Elvyra Baltutytė, Vytas Milius, Egidijus Šileikis ir Algirdas Taminskas, l. e. kanclerio pareigas Ingrida Danėlienė, kiti teismo atstovai.

Susitikime daugiausia dėmesio skirta Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos (PKJK) IV kongreso, kuris vyks 2017 m. rugsėjo 10–15 d. Vilniuje, organizavimo klausimams. PKJK kongresas laikomas didžiausiu pasauliniu konstitucinių teismų ir kitų konstitucinės justicijos institucijų suvažiavimu. Korėjos Konstitucinis Teismas buvo praėjusio kongreso organizatorius, todėl šis susitikimas buvo ypač naudingas. Jame pasidalyta kongreso organizavimo patirtimi, pristatyta būsimo kongreso pagrindinė tema.

PKJK IV kongresas bus pirmasis, surengtas Europoje (kiti kongresai vyko Pietų Korėjoje, Pietų Afrikos Respublikoje ir Brazilijoje). Tai, kad Lietuvai patikėta suorganizuoti tokį svarbų tarptautinį teisinį renginį, liudija tarptautinį Lietuvos ir jos konstitucinės justicijos autoriteto pripažinimą.

PKJK šiuo metų jungia 97 konstitucinės justicijos institucijas iš visų pasaulio žemynų.