LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo delegacija

2021-11-18

Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) delegacija, vadovaujama šio teismo vicepirmininko Jono Fridriko Kjølbro. Kartu su juo atvyko šio teismo teisėjai prof. dr. (HP) Egidijus Kūris ir prof. dr. Markas Bošnjakas. Svečiai susitiko su Konstitucinio Teismo pirmininke Danute Jočiene ir teisėjais.

EŽTT teisėjams pristatyta naujausia Konstitucinio Teismo jurisprudencija, daug dėmesio skirta patirčiai įtvirtinant Lietuvoje dar tik dvejus metus veikiančią žmogaus teisių apsaugos priemonę – individualų konstitucinį skundą, kalbėta apie vidaus gynybos priemonių išnaudojimo taisyklę teikiant tiek peticijas EŽTT, tiek individualius konstitucinius skundus.

Susitikimo metu diskutuota apie abiem teismams aktualias teisminio nagrinėjimo laukiančias bylas, visų pirma apie tas, kurios susijusios su koronaviruso pandemijai valdyti nustatytomis priemonėmis, apie kitą aktualią EŽTT praktiką, aptartos konsultacinės išvados pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) Protokolą Nr. 16 teikimo perspektyvos, EŽTT ir Konstitucinio Teismo patiriami iššūkiai nagrinėjant bylas.

Susitikime kalbėta apie EŽTT praktikos vaidmenį Konstitucinio Teismo jurisprudencijai, aptartas Konstitucinio Teismo ir EŽTT tolesnis bendradarbiavimas. Pastaraisiais metais Konstitucinio Teismo ir EŽTT dialogas tapo ypač akivaizdus, nes ne tik EŽTT jurisprudencija kaip teisės aiškinimo šaltinis yra svarbi Lietuvos teisės aiškinimui bei taikymui sprendžiant konstitucinės justicijos bylas, bet ir EŽTT remiasi konstitucinių teismų plėtojama nacionaline oficialiąja konstitucine doktrina.

Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė pažymėjo, kad Konvencija pagal oficialiąją konstitucinę doktriną laikoma minimaliu žmogaus teisių apsaugos standartu, tačiau pagal Konstituciją gali būti suteikiama ir platesnė žmogaus teisių apsauga. Konstitucinis Teismas savo bylose dažnai remiasi EŽTT jurisprudencija ir oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatas formuoja Konstituciją aiškindamas, be kita ko, Konvencijai draugišku metodu.

EŽTT vicepirmininkas J. F. Kjølbras pabrėžė EŽTT ir nacionalinių teismų, be kita ko, konstitucinių teismų, bendradarbiavimo svarbą ir tai, kad kuo dažniau konstituciniai teismai remiasi EŽTT pateikiamu Konvencijos ir jos papildomų protokolų nuostatų aiškinimu ir taikymu, tuo dažniau į Konvencijai draugišką nacionalinių konstitucinių nuostatų interpretavimą atsižvelgia EŽTT.

Nacionalinės teismų administracijos kvietimu Lietuvoje besilankantys EŽTT teisėjai taip pat skaito paskaitas 2021 m. lapkričio 18–19 d. vykstančio seminaro „Žmogaus teisių užtikrinimas“ dalyviams.

 Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo delegacija  Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo delegacija
 Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo delegacija  Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo delegacija
 Konstituciniame Teisme lankėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo delegacija