LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstituciniame Teisme apsilankė Ukrainos ambasadorius

2022-12-14

Konstituciniame Teisme apsilankė Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Petro Beshta. Ambasadorius susitiko su Konstitucinio Teismo pirmininke Danute Jočiene ir teisėjais Elvyra Baltutyte, Gintaru Goda, Vytautu Greičiumi, Vytautu Mizaru, Algiu Norkūnu ir Janina Stripeikiene.

Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė pristatė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kartu su Latvijos Respublikos Konstituciniu Teismu bei Moldovos Respublikos Konstituciniu Teismu iškeltą iniciatyvą sustabdyti Rusijos ir Baltarusijos konstitucinių teismų narystę Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijoje (toliau – PKJK). Pastaroji iniciatyva buvo pateikta šių metų spalį Indonezijoje vykusio PKJK V kongreso metu, į kurį Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, atsižvelgęs į Rusijos ir Baltarusijos konstitucinių teismų narystę šioje organizacijoje, atsisakė siųsti savo delegaciją.

Šio kongreso metu Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas iškėlė ir daugiau iniciatyvų. Pagal šiuo metu galiojantį PKJK statutą, jame nenumatyta jokių galimybių pašalinti fundamentalių konstitucinių principų, kuriais grindžiama PKJK, nesilaikantį narį iš šios organizacijos. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pateikė pasiūlymą pakeisti PKJK statuto nuostatas taip, kad jose būtų numatyta galimybė panaikinti minėtų principų nesilaikančių konstitucinių teismų ar jiems prilygintų konstitucinės justicijos institucijų narystę PKJK rašytiniu Biuro siūlymu arba 1/5 PKJK narių iniciatyva. Nelaukdamas balsavimo rezultatų, Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas PKJK nariams išplatino pareiškimą, kuriuo minėtas iniciatyvas iškėlusius ir jas palaikiusius konstitucinius teismus, tarp jų ir Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, apkaltino nuolatiniu politikavimu ir noru imtis iniciatyvų, kurių tikslas – pašalinti Rusijos Federacijos Konstitucinį Teismą iš minėtų tarptautinių organizacijų, ir pareiškė, kad nuo 2022 m. spalio 4 d. Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas pasitraukia iš PKJK. 

D. Jočienė priminė, kad šių metų kovą lygiai taip pat pasielgti Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas buvo priverstas ir dėl narystės Europos konstitucinių teismų konferencijoje (EKTK). Tuomet Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė, Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko pavaduotojas Aldis Lavinis ir Estijos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Villuʼus Kõveʼė bendru laišku 2022 m. kovo 2 d. kreipėsi į EKTK, jai šiuo metu pirmininkaujantį Moldovos Respublikos Konstitucinį Teismą ir Europos Tarybos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) pirmininkę Claire Bazy Malaurie ragindami, be kita ko, šalinti iš EKTK Rusijos Federacijos Konstitucinį Teismą dėl Rusijos Federacijos vykdomos agresijos prieš nepriklausomą ir suverenią Ukrainos valstybę.

Su tokio paties turinio pasiūlymais į EKTK kreipėsi ir kitų šalių (Čekijos, Slovakijos) konstituciniai teismai. Pradėjus balsavimo dėl Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo pašalinimo iš EKTK procedūrą, nelaukdamas jos rezultatų, Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas, taip pat apkaltinęs EKTK politikavimu, 2022 m. kovo 5 d. pasitraukė iš EKTK.

Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė pabrėžė, kad šis teismas ir ateityje kels ir palaikys visas tarptautines iniciatyvas, galinčias priversti izoliuoti agresorių tarptautinėje arenoje, atsisakyti savo planų ir nutraukti agresiją prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę. 

Ambasadorius P. Beshta padėkojo teisėjams už nuolatinį Ukrainos palaikymą ir paramą Ukrainos Konstituciniam Teismui. Jo teigimu, šios ir kitos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo iniciatyvos rodo, kad tik veikiant kartu galima sugriauti sienas, kurios, deja, vis dar trukdo kai kurioms tarptautinėms organizacijoms realiai vertinti situaciją Ukrainoje. Ambasadorius taip pat pristatė Ukrainos tarptautines iniciatyvas, kuriomis siekiama atkurti taiką ir ją išsaugoti.

Teisėjai pristatė Konstitucinio Teismo kartu su Nacionaline teismų administracija ir kitais Lietuvos teismais organizuotą humanitarinę pagalbą Ukrainos teisėjams, kai buvo surinkti ir pristatyti į Ukrainą reikalingi medikamentai ir medicinos pagalbos priemonės, taip pat paprašė ambasadorių ateityje informuoti apie konkrečius poreikius, kad teikiama parama būtų tikslinga ir naudinga.