Įvykiai

Europos Sąjungos valstybių narių teisėjai dalyvavo Teisingumo Teismo surengtame forume

2019-11-22

Konstitucinio Teismo teisėja Elvyra Baltutytė dalyvavo lapkričio 17–19 d. Liuksemburge vykusiame Europos Sąjungos Teisingumo Teismo surengtame Europos Sąjungos valstybių narių teisėjų forume.

Forumo dalyviai diskutavo apie nacionalinių teismų prašymų Europos Sąjungos Teisingumo Teismui priimti prejudicinį sprendimą procesinius  aspektus. Buvo pristatyta su tuo susijusi šio teismo jurisprudencija ir jos pagrindu parengtos naujausios rekomendacijos. Kadangi pagal Europos Sąjungos teisę tokiais prašymais siekiama užtikrinti vienodą šios teisės aiškinimą ir taikymą Europos Sąjungoje, daug klausimų kilo dėl šių prašymų dalyko, apimties ir su tuo susijusių Teismo reikalavimų.

Daug dėmesio buvo skirta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kaip pirminės teisės šaltinio, sukakčiai, diskutuota apie pagrindinių teisių apribojimo remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija įvairius aspektus. 

Forume taip pat buvo pristatyta Europos Sąjungos Bendrojo Teismo naujausia jurisprudencija, jo dalyviai stebėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (didžiosios kolegijos) posėdį. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuotraukoje - šio teismo (didžiosios kolegijos) posėdis.