Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Konferencijų medžiaga

Informacija atnaujinta: 2020-10-23 08:55
 

The Concept of Democracy as Developed by Constitutional Justice. Vilnius, 2020, 472 p.
Šiame leidinyje spausdinami konstitucinės teisės mokslininkų ir praktikų pranešimai, perskaityti 2019 m. spalio 4‒5 d. Vilniuje vykusiame XXII tarptautiniame Europos ir lyginamosios konstitucinės teisės kongrese „Demokratijos samprata ir konstitucinė justicija“, pristatoma įvairių šalių konstitucinių teismų jurisprudencija ir teisės mokslininkų įžvalgos, keliamos problemos, ieškoma jų sprendimo būdų.

PDF

The Implementation and Protection of the Principles of the Rule of Law in the Context of Regional Challenges in Georgia, the Republic of Lithuania, the Republic of Moldova, and Ukraine

The Implementation and Protection of the Principles of the Rule of Law in the Context of Regional Challenges in Georgia, the Republic of Lithuania, the Republic of Moldova, and Ukraine. Vilnius, 2018, 208 p.
Šiame leidinyje spausdinami 2018 m. spalio 25–26 d. Vilniuje vykusios tarptautinės Gruzijos, Lietuvos Respublikos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų teisėjų konferencijos (Vilniaus forumo) pranešimai ir kita aktuali medžiaga – atitinkama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina, Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų jurisprudencija, taip pat naujausia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, susijusi su teisės viršenybės principais.

Turinys     PDF

The Implementation and Protection of the Principles of the Rule of Law in Georgia, the Republic of Lithuania, the Republic of Moldova, and Ukraine

The Implementation and Protection of the Principles of the Rule of Law in Georgia, the Republic of Lithuania, the Republic of Moldova, and Ukraine. Vilnius, 2016, 210 p.
Šiame leidinyje spausdinami 2016 m. spalio 24–25 d. Vilniuje vykusios tarptautinės Gruzijos, Moldovos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų teisėjų konferencijos (Vilniaus forumo) pranešimai ir kita aktuali medžiaga – atitinkama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina, Gruzijos, Moldovos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų jurisprudencija, taip pat apžvelgiami tam tikri teisinės valstybės principų taikymo šiose valstybėse aspektai.

Turinys     PDF

Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai

Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai. = Konstytucyjne podstawy samorządu lokalnego. Vilnius, 2015, 222 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo aštuonioliktosios konferencijos medžiaga lietuvių ir lenkų kalbomis.
Turinys

Konstitucinė pilietybės doktrina

Konstitucinė pilietybės doktrina. = Pilsonības konstitucionālā doktrīna. Vilnius, 2015, 250 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Latvijos Konstitucinio Teismo teisėjų dvyliktosios konferencijos medžiaga lietuvių ir latvių kalbomis.
Turinys 

Europos konstitucinio palikimo standartai

Europos konstitucinio palikimo standartai. = Standards of Europe's Constitutional Heritage.
Vilnius, 2013, 106 p.
Konferencijos, skirtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20-mečiui, pranešimai.

Teismų nepriklausomumo garantijos

Teismų nepriklausomumo garantijos. = Гарантiï незалежностi судiв
Vilnius, 2013, 158 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Ukrainos Konstitucinio Teismo teisėjų konferencijos medžiaga lietuvių ir ukrainų kalbomis.

Konstitucinės justicijos aktų konstrukcijos pagrindai

Konstitucinės justicijos aktų konstrukcijos pagrindai. = Podstawy konstrukcji aktów sądownictwa konstytucyjnego. 
Vilnius, 2013, 178 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo šešioliktosios konferencijos medžiaga lietuvių ir lenkų kalbomis.

Rinkimų teisės ir kitos konstitucinės jurisprudencijos problemos

Rinkimų teisės ir kitos konstitucinės jurisprudencijos problemos. = Vēlēšanu tiesību un citas konstitucionālās jurisprudences problēmas.
Vilnius, 2011, 236 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Latvijos Konstitucinio Teismo teisėjų dešimtosios konferencijos medžiaga lietuvių ir latvių kalbomis.

Konstituciniai ekonominės laisvės pagrindai ir kitos konstitucinės jurisprudencijos problemos

Konstituciniai ekonominės laisvės pagrindai ir kitos konstitucinės jurisprudencijos problemos. = Konstytucyjne podstawy swobody ekonomicznej inne zagadnienia z orzecznictwa konstytucyjnego.  
Vilnius, 2010, 282 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo keturioliktosios konferencijos medžiaga lietuvių ir lenkų kalbomis.

Konstituciniai aplinkos apsaugos aspektai konstitucinio teismo jurisprudencijoje ir kitos konstitucinės jurisprudencijos problemos

Konstituciniai aplinkos apsaugos aspektai konstitucinio teismo jurisprudencijoje ir kitos konstitucinės jurisprudencijos problemos. = Konstitucionālie vides aizsardzības aspekti konstitucionālās tiesas jurisprudencē un citas konstitucionālās jurisprudences problēmas.
Vilnius, 2009, 196 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Latvijos Konstitucinio Teismo teisėjų aštuntosios konferencijos medžiaga lietuvių ir latvių kalbomis.

Konstituciniai gamtinės aplinkos apsaugos pagrindai ir kitos konstitucinės jurisprudencijos problemos

Konstituciniai gamtinės aplinkos apsaugos pagrindai ir kitos konstitucinės jurisprudencijos problemos. = Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska naturalnego i inne zagadnienia z orzecznictwa konstytucyjnego.
Vilnius, 2009, 236 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo dvyliktosios konferencijos medžiaga lietuvių ir lenkų kalbomis.

Les problèmes de l’omission législative dans la jurisprudence constitutionnelle

Les problèmes de l’omission législative dans la jurisprudence constitutionnelle. = Problems of legislative omission in constitutional jurisprudence.
Vilnius, 2009, I t. 1–458 p., II t. 459–934 p.
Europos Konstitucinių Teismų Konferencijos XIV kongreso pranešimų knyga (2 tomai) prancūzų ir anglų kalbomis.

Konstitucinių teismų sprendimų vykdymas ir jų poveikis teisinei sistemai

Konstitucinių teismų sprendimų vykdymas ir jų poveikis teisinei sistemai. = Realizacja Orzeczeń Trybunałów Konstytucyjnych i Ich Wpływ Na System Prawny.
Vilnius, 2007, 144 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo dešimtosios konferencijos medžiaga lietuvių ir lenkų kalbomis.

Asmens socialinės teisės konstitucinių teismų jurisprudencijoje

Asmens socialinės teisės konstitucinių teismų jurisprudencijoje. = Personas sociālās tiesības konstitucionālo tiesu jurisprudencē.
Vilnius, 2007, 186 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Latvijos Konstitucinio Teismo teisėjų konferencijos medžiaga lietuvių ir latvių kalbomis.

Law and Fact in Constitutional Jurisprudence

Law and Fact in Constitutional Jurisprudence.
Vilnius, 2005, 210 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Europos Tarybos ir Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) surengtos tarptautinės konferencijos medžiaga anglų kalba.

Teisė ir faktas konstitucinėje jurisprudencijoje

Teisė ir faktas konstitucinėje jurisprudencijoje.
Vilnius, 2005, 192 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Europos Tarybos ir Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) surengtos tarptautinės konferencijos medžiaga lietuvių kalba.

Konstitucinių teismų vaidmuo Europos Sąjungos narystės kontekste

Konstitucinių teismų vaidmuo Europos Sąjungos narystės kontekste. =Satversmes tiesu loma dalības Eiropas Savienībā kontekstā.
Vilnius, 2004, 113 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Latvijos Konstitucinio Teismo teisėjų konferencijos medžiaga lietuvių ir latvių kalbomis.

Konstitucija, nacionalinė teisė ir Europos teisė

Konstitucija, nacionalinė teisė ir Europos teisė = Konstytucja, prawo krajowe a prawo europejskie.
Vilnius, 2004, 280 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo aštuntosios konferencijos medžiaga lietuvių ir lenkų kalbomis.

Constitutional Justice and the Rule of Law

Constitutional Justice and the Rule of Law.
Vilnius, 2004, 124 p.
Tarptautinės konferencijos, skirtos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įsteigimo 10-mečiui, medžiaga anglų kalba.

Konstitucinis teisingumas ir teisės viešpatavimas

Konstitucinis teisingumas ir teisės viešpatavimas.
Vilnius, 2004, 109 p.
Tarptautinės konferencijos, skirtos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įsteigimo 10-mečiui, medžiaga lietuvių kalba.

Interpretation and Direct Application of the Constitution

Interpretation and Direct Application of the Constitution.
Vilnius, 2002, 284 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Europos Tarybos ir Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) surengtos Baltijos ir Skandinavijos šalių konferencijos medžiaga anglų kalba.

Konstitucijos aiškinimas ir tiesioginis taikymas

Konstitucijos aiškinimas ir tiesioginis taikymas.
Vilnius, 2002, 257 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Europos Tarybos ir Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) surengtos Baltijos ir Skandinavijos šalių konferencijos medžiaga lietuvių kalba.

Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje

Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje = Rozwój zasad konstytucyjnych w prawoznawstwie konstytucyjnym.
Vilnius, 2002, 414 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo konferencijos medžiaga lietuvių ir lenkų kalbomis.

Konstitucinės priežiūros institucijų baigiamieji aktai

Konstitucinės priežiūros institucijų baigiamieji aktai = Akty koncowe instytucji nadzoru konstytucyjnego.
Vilnius, 2000, 153 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo konferencijos medžiaga lietuvių ir lenkų kalbomis.

Konstitucinė justicija: dabartis ir ateitis

Konstitucinė justicija: dabartis ir ateitis = Constitutional justice: the present and the future.
Vilnius, 1998, 487 p.
Tarptautinės konferencijos, skirtos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įkūrimo penkerių metų sukakčiai, pranešimai lietuvių ir anglų kalbomis.

Konstitucinės priežiūros institucijų sprendimų teisinės prigimties, galių ir realizavimo problemos

Konstitucinės priežiūros institucijų sprendimų teisinės prigimties, galių ir realizavimo problemos = Orzeczenia instytucji nadzoru konstytucyjnego – problemy związane z ich charakterem prawnym, mocą oraz realizacją.
Vilnius, 1997, 83 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo konferencijos medžiaga lietuvių ir lenkų kalbomis.

Konstitucinis Teismas ir konstitucingumo garantijos Lietuvoje

Konstitucinis Teismas ir konstitucingumo garantijos Lietuvoje.
Vilnius, 1995, – 83 p.
Konferencijų medžiaga.