Įvykiai

Konstitucinis Teismas įgyvendins Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos finansuojamą projektą

2016-05-16

Konstitucinis Teismas įgyvendins Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos finansuojamą projektą „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą“.

Šio projekto tikslas – su  Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalių, t. y. Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos, konstitucinių teismų atstovais dalijantis gerąja ir aktualiąja patirtimi stiprinti šių institucijų vaidmenį užtikrinant ir vieno iš pamatinių Europos Sąjungos principų – teisinės valstybės principo įgyvendinimą ir apsaugą, kartu bus sudarytos prielaidos joms daugiau prisidėti prie pamatinių demokratijos principų diegimo ir įtvirtinimo Rytų partnerystės regione.

Stimulu vykdyti tokį projektą tapo Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos, šiuo metu įgyvendinančių svarbias ir sudėtingas Europos lygmens reformas, konstitucinių teismų poreikis aktyviau bendradarbiauti teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos srityje. Įgyvendinant projektą bus surengtas Gruzijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų teisėjų forumas, kuriame bus aptartos problemos, šalių partnerių konstitucinės justicijos institucijoms kylančios užtikrinant teisinės valstybės principų laikymąsi, pristatyta aktuali Lietuvos ir šalių partnerių patirtis, aptarti galimi probleminių klausimų sprendimai. Taip pat bus išleistas bendras projekto dalyvių leidinys, skirtas teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos problematikai.

Šiuo projektu Konstitucinis Teismas nuosekliai stiprins jau ne vienus metus trunkantį bendradarbiavimą su europinį integracijos kelią pasirinkusių Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos valstybių konstituciniais teismais ir prisidės prie vieno svarbiausių Lietuvos užsienio ir saugumo politikos prioritetų – pagalbos teikimo Rytų partnerystės šalims kuriant teisinę valstybę, kartu ir bendro Europos saugumo didinimo – įgyvendinimo.

Projektą numatyta įgyvendinti iki šių metų gruodžio mėn.

Projekto vadovė – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kanclerė Ingrida Danėlienė.

Projekto veiklų koordinatorė – Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėja Ieva Saudargaitė.

 

Aktuali informacija, susijusi su projektu:

Apie tarptautinę konstitucinių teismų teisėjų konferenciją - Vilniaus forumą skelbiama Gruzijos Konstitucinio Teismo interneto svetainėje. Plačiau...

Apie tarptautinę konstitucinių teismų teisėjų konferenciją - Vilniaus forumą skelbiama Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo interneto svetainėje. Plačiau...

Apie tarptautinę konstitucinių teismų teisėjų konferenciją - Vilniaus forumą skelbiama Ukrainos Konstitucinio Teismo interneto svetainėje. Plačiau...

Apie Vilniuje prasidedančią tarptautinę konstitucinių teismų teisėjų konferenciją - Vilniaus forumą. Plačiau...

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos finansuojamą projektas pristatytas Ukrainos Konstituciniame Teisme. Plačiau...

Apie Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos finansuojamą projektą skelbiama Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo interneto svetainėje. Plačiau...