Įvykiai

Konstitucinio Teismo teisėjai su Teisingumo ministre aptarė bendradarbiavimą teisinio švietimo srityje bei užtikrinant Konstitucijos normų ir principų sklaidą

2022-11-29

Konstituciniame Teisme su neformaliu vizitu apsilankė teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska, viceministras Elanas Jablonskas ir ministrės patarėjas viešiesiems ryšiams Paulius Žeimys.

Ministrė ir susitikime dalyvavę Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė, teisėjai Elvyra Baltutytė, Gintaras Goda, Vytautas Greičius, Vytautas Mizaras, Algis Norkūnas, Daiva Petrylaitė ir Janina Stripeikienė sutarė, kad tokie susitikimai abipusiai naudingi, žinoma, paisant konstitucinio valdžių padalijimo principo, pagal kurį kiekviena valstybės valdžia yra atskirta, pakankamai savarankiška, tačiau jos gali bendradarbiauti neperžengdamos Konstitucijos nustatytų ribų – neįsiterpdamos į kitos valstybės valdžios įgaliojimų vykdymą.

Vienas iš gerųjų abipusiai naudingo bendradarbiavimo pavyzdžių – Konstitucijos metams skirti bendri Konstitucinio Teismo ir Teisingumo ministerijos renginiai. Visų pirma paminėtinas teisinio švietimo projektas „Pamoka su Konstitucinio Teismo teisėju“ – Konstitucinio Teismo teisėjai įvairių regionų gimnazijose vedė pamokas, skirtas Konstitucijos 30-mečiui ir Konstitucinio Teismo veiklos pristatymui. Teisėjai kartu su Teisingumo ministerijos atstovais lankėsi Ariogaloje, Kaune, Lazdijuose, Varėnoje, Veisiejuose, Žiežmariuose, Klaipėdos regiono gimnazijose, taip pat suplanuoti bendri vizitai į Mažeikių ir Viekšnių gimnazijas. Kadangi susitikimai su regionų gimnazistais buvo įdomūs ir naudingi, regionuose jie sulaukė didžiulio susidomėjimo, ir ministrė, ir Konstitucinio Teismo pirmininkė apsvarstė galimybę tokias pamokas tęsti ir kitais, Konstitucinio Teismo 30-mečio, metais.

Kitas bendrai abiejų institucijų vykdomas projektas – jau šešioliktą kartą surengtas Konstitucijos egzaminas, per kurį gausybė šio egzamino dalyvių turi galimybę pasitikrinti Konstitucijos žinias. Ypač džiugu tai, kad jame noriai dalyvauja jaunoji karta. Teisingumo ministrė iškėlė idėją, kad geresniam Konstitucijos išmanymui skirti renginiai būtų organizuojami ne tik tam skirtą vieną Konstitucijos egzamino dieną – jie galėtų vykti visus metus.  

Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė taip pat pristatė Konstituciniame Teisme laukiančių teisminio nagrinėjimo bylų statistiką, jose keliamas teisines problemas, aptarė individualių konstitucinių skundų nepriimtinumo kriterijų taikymą praktikoje. D. Jočienė taip pat pristatė Konstitucinio Teismo iškeltas iniciatyvas siekiant pašalinti Rusijos Federacijos Konstitucinį Teismą iš atitinkamų Europos ir pasaulio konstitucinius teismus vienijančių tarptautinių organizacijų. Konstitucinio Teismo teisėjai aptarė konstitucinį teismų ir teisėjų nepriklausomumo principą, Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą, išreikšdami viltį, kad ateityje jis bus dar spartesnis, o ministrė E. Dobrowolska padėkojo teisėjams už jų indėlį formuojant oficialiąją konstitucinę doktriną ir taip prisidedant prie teisėkūros tvarumo.