LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas: „Nepriklausomos, demokratinės, prigimtines žmogaus teises gerbiančios valstybės kūrimas yra Lietuvos istorinė ir konstitucinė tradicija“

2016-10-28

Šiandien Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Seime dalyvavo kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Konstitucijos dienai paminėti. Šiųmetės konferencijos tema „Konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių gynimas: problemos ir sprendimai“. Joje D. Žalimas perskaitė pranešimą apie Lietuvos konstitucinės tapatybės ir žmogaus teisių apsaugos sąveiką.

Pranešime D. Žalimas pažymėjo, kad Lietuvos konstitucinė tapatybė yra grindžiama tokiomis pamatinėmis konstitucinėmis vertybėmis kaip pagarba prigimtinėms žmogaus teisėms, valstybės nepriklausomybė ir demokratija. „Nepriklausomos, demokratinės, prigimtines žmogaus teises gerbiančios valstybės kūrimas ir puoselėjimas yra Lietuvos istorinė ir konstitucinė tradicija. Ji kyla iš pamatinių valstybės nepriklausomybės aktų – 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto, okupacijos metais priimtos 1949 m. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos ir 1990 m. Kovo 11-osios Akto. Ši tradicija atsispindi pirmojoje demokratinėje 1922 m. Valstybės Konstitucijoje ir yra įtvirtinta dabartinėje Konstitucijoje“, – sakė Konstitucinio Teismo pirmininkas.

D. Žalimas pažymėjo, kad nuo Lietuvos konstitucinės tapatybės yra neatskiriami ir pagarbos tarptautinei teisei ir valstybės geopolitinės orientacijos principai, kurių ištakos glūdi 1949 m. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijoje.

„Šiandieninė Lietuvos valstybės konstitucinė tapatybė yra neatsiejama nuo nelengvos istorinės patirties, įrodžiusios, kaip sunku gali būti susigrąžinti prarastą demokratiją, nepriklausomybę, asmeninį orumą ir laisves. Ši istorinė patirtis įpareigoja sergėti šias vertybes, nes jas paneigus būtų padaryta esminė žala mūsų, kaip politinės bendruomenės, tapatybei ir kiltų grėsmė pačiam jos egzistavimui“, – pabrėžė D. Žalimas. Jis taip pat pažymėjo, kad glaudi Lietuvos konstitucinės tapatybės branduolį sudarančių vertybių ­sąsaja lemia, kad panaikinus vieną iš jų būtų sunaikintos ir kitos: „Todėl tokių vertybių kaip pagarba prigimtinėms žmogaus teisėms, demokratija ir valstybės nepriklausomybė esmės neliečiamumas, kartu pripažįstant jų turinio raidos galimybę, laikytinas svarbia mūsų valstybės ir kartu jos Konstitucijos gyvybingumo garantija.“

Konstitucinio Teismo pirmininkas akcentavo, kad įsipareigojimu būti ištikimiems tikrai demokratijai ir žmogaus teisėms yra grindžiamas tam tikras demokratinių valstybių nacionalinių konstitucinių tapatybių supanašėjimas. Jis lemia tarptautinio pobūdžio tapatybių susiformavimą. Taigi ir Lietuvos konstitucinė tapatybė turi būti suvokiama platesniame kontekste, kaip integrali Vakarų valstybių demokratinio konstitucinio identiteto dalis.

Seimo kanceliarijos (aut. Dž.G.Barysaitė) nuotr.