Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas Kišiniove dalyvavo diskusijoje apie konstitucijos pataisų konstitucingumo kontrolę

2016-05-20

Gegužės 20 d. Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas dalyvavo Kišiniove (Moldova)  vykusioje apskritojo stalo diskusijoje „Konstitucijos pataisų konstitucingumas“.

Diskusijoje kalbėdamas apie konstitucijos pataisų konstitucingumo kontrolę D. Žalimas pabrėžė, jog ji yra būtina siekiant užtikrinti, kad konstitucija būtų keičiama laikantis joje pačioje įtvirtintos tvarkos, ir apsaugoti pamatines konstitucines vertybes.

„Konstitucijos pataisų atitikties konstitucijai vertinimas yra neatskiriama konstitucinės kontrolės dalis. Konstitucijos keitimo įstatymai taip pat yra teisės aktai. O tokių teisės aktų, kurių atitikties konstitucijai negalėtų tikrinti konstitucinis teismas, negali būti. Konstitucinio teisingumo institucijos, vykdydamos visų teisės aktų, tarp jų ir konstitucijos keitimo įstatymų, konstitucingumo kontrolę, užtikrina konstitucijos viršenybę“, – pasakė Konstitucinio Teismo pirmininkas.

D. Žalimas diskusijoje pristatė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką, susijusią su konstitucingumo patikra.

Moldovos Respublikos Konstitucinis Teismas balandžio mėn. priėmė nutarimą, kuriuo pirmą kartą savo veiklos istorijoje pripažino, kad Konstitucijos pataisa dėl valstybės prezidento rinkimų tvarkos prieštarauja Konstitucijai. Kalbėdamas apie šį nutarimą D. Žalimas pažymėjo, kad tai pozityvus posūkis Moldovos konstitucionalizmo  istorijoje: „Moldovos Respublikos Konstitucinis Teismas atsistojo greta Austrijos, Čekijos, Lietuvos, Vokietijos ir kitų Europos demokratinių valstybių konstitucinių teismų, ginančių konstituciją ir valstybę nuo mėginimų keisti konstitucinės santvarkos elementus nesilaikant konstitucijos. Moldovos Respublikos Konstitucinis Teismas prisiėmė atsakomybę garantuoti Konstitucijos viršenybę, jos įgyvendinimą, kartu padėjo pamatą šalies stabilumui ir užkirto kelią politinėms krizėms.“ Konstitucinio Teismo pirmininkas taip pat pabrėžė, kad, žvelgiant į Moldovos eurointegracinius siekius, šios valstybės stabilumas yra labai svarbus.

Diskusija, skirta konstitucijos pataisų konstitucingumo kontrolei, organizuojama įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą teisinės paramos Moldovos Respublikos Konstituciniam Teismui projekto konkursą, kuri yra laimėjęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas kartu su Vokietijos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo centru (IRZ) ir Varšuvos universiteto Vokietijos teisės mokykla.