LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas Kijeve dalyvauja tarptautinėje konferencijoje, skirtoje individualaus konstitucinio skundo įteisinimui Ukrainoje

2015-12-18

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas dalyvauja Kijeve (Ukraina) vykstančioje tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje, skirtoje individualaus konstitucinio skundo įteisinimui Ukrainoje. Ją surengė Ukrainos Konstitucinis Teismas kartu su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Individualaus konstitucinio skundo įtvirtinimas yra vienas esminių šiuo metu Ukrainoje vykdomos konstitucinės reformos aspektų.

Konferencijoje perskaitytame pranešime „Individualus konstitucinis skundas: optimalaus žmogaus teisių apsaugos modelio link“ D. Žalimas nušvietė individualaus konstitucinio skundo įtvirtinimo Lietuvos teisės sistemoje probleminius aspektus. Pasak jo, individualus konstitucinis skundas yra veiksminga žmogaus teisių apsaugos priemonė. Šiuo metu Lietuvoje asmens konstitucinės teisės ir laisvės ginamos netiesiogiai per individualią bylą nagrinėjantį teismą, kuris gali kreiptis į Konstitucinį Teismą, tačiau kiek veiksmingai šia priemone naudojamasi, nemažai priklauso nuo teismų kompetencijos ir noro. D. Žalimo teigimu, tai, kad daugelyje Europos valstybių yra įtvirtintas individualus konstitucinis skundas, ne tik reiškia rimtą jų įsipareigojimą veiksmingiau užtikrinti konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugą – jis yra ir viena iš efektyvios žmogaus teisių gynybos priemonių, gerokai sumažinančių Europos Žmogaus Teisių Teismui paduodamų skundų prieš valstybę skaičių. „Tai įsipareigojimas, kurį mes taip pat turėtume prisiimti. Todėl individualaus skundo įtvirtinimas Ukrainos teisėje ne tik reikštų labai svarbų šios valstybės žingsnį žmogaus teisių apsaugos srityje, bet ir taptų pavyzdžiu Lietuvai“, – pabrėžė Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje dalyvauja žymūs Ukrainos ir kitų valstybių konstitucinės teisės specialistai – Gruzijos, Latvijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkai, Ukrainos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo teisėjai, kiti šių teismų atstovai, Ukrainos konstitucinės komisijos nariai, Ukrainos valdžios ir tarptautinių institucijų atstovai, akademikai.    

Konferencijos išvakarėse D. Žalimas, dalyvaudamas žiniasklaidos maratone „Konstitucijos pakeitimai: renkamės teisingumą“, atkreipė dėmesį į keturių valstybių – Gruzijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos – bendrą istorinę patirtį, panašias konstitucinės justicijos problemas ir keitimosi patirtimi šioje srityje svarbą. Komentuodamas šiuo metu Ukrainoje vykdomą konstitucinę reformą, Konstitucinio Teismo pirmininkas pabrėžė, kad jos sėkmė ypač priklauso nuo visų atsakingų institucijų ryžto, valios ir nuoširdumo. Jis pažymėjo, jog tam, kad visuomenės pasitikėjimas teismais ir kitomis valstybės institucijomis augtų, svarbu ne tik priimti žmogaus teisių apsaugai užtikrinti ir teisingumui įgyvendinti būtinas pataisas, bet ir realiai jas įgyvendinti: „Konstitucijos keitimas – tai procesas, kuris apima ne tik naujo teksto priėmimą, bet ir realų priimtų pataisų įgyvendinimą ir kuriame pagarbos Konstitucijai pavyzdį pirmiausia turi rodyti visų valdžios institucijų, įskaitant parlamentą ir teismus, atstovai. Visuomenė, ypač politikai, turėtų išmokti gyventi pagal Konstituciją, o ne kaskart stengtis pritaikyti Konstituciją savo trumpalaikėms politinėms reikmėms.“

Vakar Kijeve taip pat įvyko Baltijos ir Juodosios jūros regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos, kurios steigėjas ir narys yra Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susitikimas. Buvo aptarti tolesni bendradarbiavimo planai ir ateities perspektyvos – bendros asociacijos interneto svetainės kūrimas, kitos galimybės susipažinti su reikšmingiausia konstitucine doktrina, numatyti asociacijos kitų metų renginiai ir jos plėtra.