LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas dalyvavo konferencijoje, skirtoje Europos Sąjungos Rytų kaimynystės perspektyvoms

2016-12-12

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas dalyvavo Konrado Adenauerio fondo surengtoje konferencijoje „Europos Sąjungos Rytų kaimynystė: galimybės ir perspektyvos“.

Joje D. Žalimas perskaitė pranešimą apie Konstitucinio Teismo vaidmenį saugant demokratiją ir valstybės geopolitinę orientaciją į Vakarų pasaulį. Konstitucinio Teismo pirmininkas pažymėjo, kad Teismo vaidmuo saugant šias amžinąsias vertybes pasireiškia trejopai. Pirmiausia, per Konstitucinio Teismo atliekamą teisės aktų, tarp jų – priimtų referendume, taip pat Konstitucijos pataisų konstitucingumo kontrolę. Šis vaidmuo tampa ypač svarbus siekiant užkirsti kelią su demokratine santvarka prasilenkiančioms iniciatyvoms. Antra, Konstitucinis Teismas apkaltos procese teikia išvadas, ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai. Atlikdamas šią funkciją Konstitucinis Teismas saugo demokratinę valstybę nuo piktnaudžiavimo valdžia. Trečia, nagrinėdamas konstitucinės justicijos bylas, Konstitucinis Teismas teikia oficialų Konstitucijos aiškinimą, tai yra formuluoja oficialiąją konstitucinę doktriną, kuri plačiąja prasme galiausiai tampa Konstitucijos dalimi ir yra privaloma visiems teisėkūros ir teisės taikymo subjektams. Ir šiuo požiūriu Konstitucinis Teismas atlieka prevencinę funkciją sukurdamas prielaidas kompetentingiems subjektams jau pirmose teisėkūros proceso ar referendumo inicijavimo stadijose patiems nustatyti, kurios iniciatyvos yra antikonstitucinės.

Pasak D. Žalimo, įgyvendindamas savo konstitucines pareigas, Konstitucinis Teismas kartu užtikrina demokratinės santvarkos ir bendrų europinių vertybių apsaugą. Vykdydamas šią funkciją Teismas turi būti principingas ir ryžtingas, visais atvejais stoti demokratijos, žmogaus teisių apsaugos ir teisės viršenybės pusėn. Tik taip jis gali veiksmingai prisidėti prie stabilios, save apsaugoti galinčios demokratijos užtikrinimo.