Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas dalyvauja Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ekspertų susitikime ir Venecijos komisijos sesijoje

2019-12-05

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas gruodžio 5 d. dalyvaus  Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro Venecijoje (Italija) organizuojamame pirmajame ekspertų grupės susitikime tema „Demokratinė teisėkūra ir viešosios konsultacijos: konstitucinė sistema, įgaliojimai teisės aktų leidybos srityje ir teismų vaidmuo“.

ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras pradėjo įgyvendinti projektą „Įtraukių ir atskaitingų demokratinių institucijų stiprinimas“. Šiuo projektu siekiama stiprinti demokratines institucijas ir demokratinius procesus, keitimąsi žiniomis ir techninę paramą vykdomai politikai, teisinėms ir institucinėms reformoms, o planuojamas rezultatas – parengti demokratinės teisėkūros gaires ESBO šalims. Steigiama ekspertų grupė, kurios narių pirmajame susitikime dalyvaus D. Žalimas, – tai institucija, kuri talkins rengiant demokratinės teisėkūros gaires ir viešąsias konsultacijas.

Po šio ekspertų susitikimo Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas ir teisėjas Gediminas Mesonis gruodžio 6–7 d. dalyvaus Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) 121-ojoje plenarinėje sesijoje. Jos darbotvarkėje, be numatytų Venecijos komisijos ir Venecijos komisijos biuro vadovų rinkimų, bus aptarta Krymo įtraukimo į Rusijos parlamento rinkimų apygardą atitiktis Europos Tarybos standartams, Ukrainos Aukščiausiojo Teismo reforma, Moldovos prokuratūros reforma ir kiti klausimai.

Europos Tarybos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) yra Europos Tarybos patariamoji institucija konstitucinės teisės klausimais, teikianti rekomendacijas valstybėms narėms, siekiančioms suderinti savo teisę ir institucijų veiklą su Europos standartais ir tarptautine patirtimi demokratijos, žmogaus teisių ir teisės viršenybės srityse. Minėtą komisiją sudaro ekspertai, kuriuos deleguoja valstybės narės. Pagal Venecijos komisijos reglamente nustatytą sprendimų derinimo ir priėmimo tvarką sprendimai aptariami ir priimami plenarinėse sesijose, vykstančiose mažiausiai keturis kartus per metus.