LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstituciniame Teisme vyksta konferencija, skirta regioniniams iššūkiams įgyvendinant Europos žmogaus teisių konvenciją

2016-12-08

Šiandien Konstituciniame Teisme prasidėjo dvi dienas truksianti konferencija, kurioje bus nagrinėjami regioniniai iššūkiai, kylantys įgyvendinant Europos žmogaus teisių konvenciją. Renginį organizuoja  Europos humanitarinis universitetas kartu su Europos Taryba ir Lietuvos Respublikos Konstituciniu Teismu.

Sveikindamas konferencijos dalyvius Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas pažymėjo, kad ši konferencija nėra atsitiktinė ir savitikslė. „Demokratija, teisės viršenybė, pamatinės žmogaus teisės ir laisvės sudaro Europos Tarybos vertybinį pamatą. Tai vertybės, kuriomis grindžiama ir Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kurias Konstitucinis Teismas sergėja ir gina. O su Baltarusijos visuomenės demokratizacija, žmogaus teisių ir laisvos minties sklaida siejama Europos humanitarinio universiteto misija“, – kalbėjo D. Žalimas.

Jis pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas jau ne kartą yra tapęs Baltarusijos, Rusijos ir kitų postsovietinių šalių žmogaus teisių gynėjų susibūrimo vieta. „Tvirtai remiame tuos, kurie savo idėjomis ir kasdiene veikla siekia prisidėti prie pagarbos žmogaus teisėms užtikrinimo, kovoja dėl geresnės ateities šioje kovoje rizikuodami net savo gyvybėmis. Neliekame neutralūs ir abejingi matydami, kaip autoritariniai režimai pamina demokratines vertybes ir demonstruoja nepakantumą žmogaus orumui. Pagarbą žmogaus teisėms, jų apsaugą ir gynybą suprantame kaip bendrą mūsų visų siekį ir tikslą“, – pabrėžė Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Konferencijoje dalyvauja Europos Žmogaus Teisių Teismo, Lietuvos, Ukrainos, Gruzijos ir Turkijos konstitucinių teismų teisėjai, akademinių institucijų atstovai. Joje diskutuojama apie Europos regionų bendrybes ir skirtumus įgyvendinant ir taikant Europos žmogaus teisių konvenciją, apie atsakomybės už jos įgyvendinimą pasidalijimą tarp nacionalinių teismų ir Europos Žmogaus Teisių Teismo, institucinio dialogo stiprinimą.

„Šia konferencija atsiliepiama į aktualias šio laikotarpio problemas, kurios kyla mūsų visuomenėms transformuojantis ir evoliucionuojant. Turime būti pasirengę tinkamai reaguoti į tuos pokyčius, gebėti įveikti vertybines krizes ir veiksmingai apginti kiekvieno žmogaus orumą, teises ir laisves“, – sakė D. Žalimas.

Konferencijoje Konstitucinio Teismo pirmininkas perskaitė pagrindinį pranešimą „Regioniniai iššūkiai įgyvendinant Europos žmogaus teisių konvenciją: Lietuvos perspektyva“.