Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucijos pataisomis Seimas įgyvendino Konstitucinio Teismo nutarimą ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą

2022-04-22

Seimui 2020 m. balandžio 21 d. patvirtinus Konstitucijos pataisas, įtvirtinančias, be kita ko, tiesioginius savivaldybių merų rinkimus, įgyvendintas Konstitucinio Teismo 2021 m. balandžio 19 d. nutarimas „Dėl savivaldybių merų rinkimų ir įgaliojimų“. Įgyvendinus šį nutarimą, lieka 18 neįgyvendintų Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų.  

Tiesioginiai merų rinkimai Konstitucijoje įtvirtinti pakeitus jos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnius. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatyme Nr. XIV-1028, be kita ko, nustatyta, kad savivaldos teisė „įgyvendinama per savivaldybių tarybas ir savivaldybių merus“, o merai renkami ketveriems metams, remiantis visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise bei slaptu balsavimu. Tiesioginiai merų rinkimai Lietuvoje vyko nuo 2015 metų, tačiau Konstitucinis Teismas minėtu 2021 m. balandžio 19 d. nutarimu pripažino, kad atitinkamai nepakeitus Konstitucijos 119 straipsnio Konstitucijoje nustatyta tvarka, įstatymu negali būti nustatyta atitinkamos teritorinės bendruomenės tiesiogiai renkama vienasmenė savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo institucija, be kita ko, mero pavadinimu.

Seimas taip pat priėmė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1029, kuriuo pakeitė Konstitucijos 74 straipsnį, nustatydamas, kad per apkaltą pareigų netekęs asmuo į Seimą ar kitas pareigas, kurioms eiti reikia duoti Konstitucijoje numatytą priesaiką, galės pretenduoti ne anksčiau kaip po dešimties metų nuo Seimo sprendimo, kuriuo jis buvo pašalintas iš užimamų pareigų ar panaikintas jo Seimo nario mandatas. Šia pataisa įgyvendintas Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžiosios kolegijos dar 2011 m. sausio 6 d. priimtas sprendimas byloje Paksas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 34932/04), kuriuo konstatuota, kad draudimas iki gyvos galvos dalyvauti Seimo rinkimuose iš prezidento pareigų apkaltos proceso tvarka pašalintam asmeniui yra neproporcingas.

Trečiąja Seimo priimta pataisa (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1030) pakeista Konstitucijos 56 straipsnio pirmoji dalis nustatant, kad Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų bei nuolat gyvena Lietuvoje.

Konstitucijos 149 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įstatymas dėl Konstitucijos keitimo įsigalioja ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo jo priėmimo.  

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė pabrėžė, kad net ir priėmus tris naujas Konstitucijos pataisas, kurios dar turi įsigalioti, 1992 m. Konstitucija išlieka viena stabiliausių Europoje.

„Per trisdešimt Lietuvos Respublikos Konstitucijos galiojimo metų su naujausiomis Seimo 2022 m. balandžio 21 d. priimtomis pataisomis Konstitucija keista tik 13 kartų. Tai rodo ne tik kad Konstitucijos tekstas buvo rengtas atsakingai, bet ir tai, kad Konstitucinis Teismas, plėtodamas oficialiąją konstitucinę doktriną, geba užtikrinti Konstitucijos stabilumą, tačiau kartu ir jos gyvybingumą“, – pabrėžia D. Jočienė.