Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucijos metams skirtos tarptautinės konferencijos dalyviai su oficialiais vizitais apsilankė Konstituciniame Teisme

2022-10-26

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kvietimu gausus Europos valstybių konstitucinių teismų ir jiems prilygintų konstitucinės justicijos institucijų pirmininkų ir kitų šių institucijų atstovų būrys dalyvavo spalio 25 d. vykusioje Konstitucinio Teismo kartu su Europos Tarybos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Nuo nacionalinės Konstitucijos iki transnacionalinio konstitucionalizmo“, skirtoje 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui ir 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-mečiui paminėti.

Užsienio valstybių konstitucinių teismų ir jiems prilygintų konstitucinės justicijos institucijų atstovų delegacijos ne tik dalyvavo minėtos tarptautinės konferencijos diskusijose, bet ir, su oficialiais darbo vizitais apsilankę Konstituciniame Teisme, susitiko su šio teismo teisėjais ir kitais atstovais.   Konstitucinis Teismas surengė susitikimą su laikinai einančiu pareigas Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininku Serhiyʼumi Holovatyʼu ir Tarptautinio bendradarbiavimo departamento vadove Olga Kravchenko. Susitikimo metu dar kartą pabrėžta Konstitucinio Teismo paramos Ukrainos Konstituciniam Teismui, kuriam tenka vykdyti konstitucinės justicijos funkcijas karo sąlygomis, svarba, aptarti kiti aktualūs klausimai.

Konstituciniame Teisme taip pat lankėsi Belgijos Konstitucinio Teismo pirmininkas Pierreʼas Nihoulas, Albanijos, Armėnijos, Moldovos, Vokietijos konstitucinių teismų atstovai. Svečiams buvo pristatyta Konstitucinio Teismo veikla, jo kompetencija, individualaus konstitucinio skundo taikymo praktika, aptarti kiti svarbūs konstitucinių teismų bendradarbiavimo klausimai.

Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui didelė garbė priimti svarų autoritetą tarp konstitucinės justicijos institucijų turinčio Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo delegaciją, kurią sudarė šio teismo pirmininkas Stephanas Harbarthʼas ir  teisėjai Ines Härtel ir Henningas Radtkeʼė. Šio teismo pirmininkas ir teisėjai padėkojo Konstitucinio Teismo pirmininkei Danutei Jočienei už turiningą konferenciją, puikiai parinktą konferencijos temą,  prasmingas diskusijas ir aptarė abiem teismams aktualias problemas. Su šiuo teismu Konstitucinis Teismas bendrauja nuo pat savo įkūrimo, o paskutinį kartą jo teisėjų delegacija lankėsi Vokietijos Federaliniame Konstituciniame Teisme 2021 m. gruodžio 1–3 d.

Konstituciniame Teisme pirmą kartą lankėsi ir dabartinė Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo, šiuo metu pirmininkaujančio Europos konstitucinių teismų konferencijai, pirmininkė Domnica Manole bei šio teismo Tarptautinių ryšių departamento vadovė Elena Gorodisteanu. Susitikimo metu buvo aptartas 2022 m. spalio 4–7 d. Balyje vykęs Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos (PKJK) V kongresas, bendros pastangos kelti klausimą dėl Rusijos ir Baltarusijos konstitucinių teismų narystės šioje organizacijoje. Reaguodamas į visas iniciatyvas, kurių buvo imtasi siekiant pašalinti šiuos teismus iš pasaulio konstitucinius teismus vienijančios organizacijos, Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas, nuolatiniu politikavimu apkaltinęs minėtas iniciatyvas iškėlusius ir jas palaikiusius konstitucinius teismus, tarp jų ir Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, pats pasitraukė iš šios organizacijos. Susitikimo metu taip pat susitarta toliau palaikyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo iniciatyvą pakeisti PKJK statutą – jame numatyti galimybę ne tik sustabdyti fundamentalių konstitucinių principų, kuriais grindžiama ši organizacija, nesilaikančios konstitucinės kontrolės institucijos narystę joje, bet ir pašalinti tokį narį iš jos.

Konstituciniame Teisme apsilankė ir Armėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo delegacija, kurią sudarė pirmininkas Armanas Dilanyanas, teisėjas Arthuras Vagharshyanas ir pirmininko patarėjas Armenakas Minasyantsas. Susitikimo metu aptarti abiejų valstybių konstitucinių teismų kompetencijų klausimai, konstitucinio teismo teisėjų skyrimo tvarka, reikšmingos konstitucinės justicijos  bylos. 

Konstituciniame Teisme taip pat lankėsi Albanijos Konstitucinio Teismo teisėja Fiona Papajorgji, patarėja teisės klausimais Ela Elezi ir Viešųjų ir tarptautinių ryšių departamento vadovė Alma Çomo. Susitikimo su Konstitucinio Teismo pirmininke D. Jočiene metu diskutuota apie abiem konstituciniams teismams kylančius panašius iššūkius.

Vizitų metu svečiai susitiko su Konstitucinio Teismo pirmininke D. Jočiene, teisėjais Elvyra Baltutyte, Gintaru Goda, Giedre Lastauskiene, Vytautu Mizaru, Daiva Petrylaite, Algiu Norkūnu ir Janina Stripeikiene, apžiūrėjo teismo posėdžių sales, apsilankė Teismo istoriją atskleidžiančiame muziejuje.

Be paminėtų konstitucinių teismų, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kartu su Venecijos komisija surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Nuo nacionalinės Konstitucijos iki transnacionalinio konstitucionalizmo“ dalyvavo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininkas Koenas Lenaertsas ir šio teismo teisėjai, Venecijos komisijos atstovė, Slovakijos Konstitucinio Teismo teisėja Jana Baricová, Austrijos, Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Sakartvelo, Slovėnijos konstitucinių teismų atstovai.