Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucijos 30-mečiui skirtoje konferencijoje Seime – dėmesys Konstitucijai, jos taikymo ir aiškinimo tendencijoms bei esminiams pokyčiams

2022-10-21

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė, teisėjai Vytautas Mizaras, Janina Stripeikienė ir Konstitucinio Teismo pirmininkės patarėja Jolita Miliuvienė dalyvavo tarptautinėje, jau dešimtojoje, mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Konstitucijos 30-metis: nuo ordinarinės iki aukščiausiosios teisės“.

Šios konferencijos, tapusios gražia kasmetine tradicija, organizatoriai keturi: Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla, Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir Lietuvos advokatūra.

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė J. E. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Konferencijos pirmąjį pranešimą, skirtą jubiliejiniams Konstitucijos metams, perskaitė J. E. Latvijos Respublikos prezidentas, Mykolo Romerio universiteto garbės daktaras dr. iur. h. c.  Egilas Levitas.

Konferencijos dalyviai iš Estijos ir Lenkijos pristatė šių šalių naujausias konstitucinės justicijos tendencijas. Karo iššūkių Ukrainos Konstitucijai temą atskleidė pranešėjas, buvęs Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininkas Jurijus Baulinas.

Trijų dalių konferencijos programoje iškilūs Lietuvos pranešėjai aptarė konstitucinės minties, Konstitucijos aiškinimo ir jos taikymo tendencijas, aktualius iššūkius ir esminius pokyčius, įvykusius per pastaruosius tris Konstitucijos taikymo ir jos aiškinimo dešimtmečius. Ypatingas dėmesys skirtas Konstitucinio Teismo formuojamos oficialiosios konstitucinės doktrinos, jos vietos kitų teismų praktikoje klausimams, taip pat Konstitucijos kaip aukščiausiosios teisės santykio su tarptautine teise ir Europos Sąjungos teise temai.

Konstitucinio Teismo pirmininkė, Mykolo Romerio universiteto profesorė dr. D. Jočienė konferencijoje perskaitytame pranešime „Trisdešimt Lietuvos Respublikos Konstitucijos aiškinimo metų: kur esame?“ pabrėžė, kad Konstituciją gerbiame ir vertiname ne tik dėl veiksmingos jos pagrindu sukurtos konstitucinės sistemos, stabilios konstitucinės demokratijos, įtvirtintos teisinės valstybės, joje užtikrintų asmens teisių ir laisvių apsaugos, ginamų kitų konstitucinių vertybių ir jos teikiamų gairių visai teisinei sistemai, bet dar ir dėl to, kad Konstitucija tebėra tvirtas visuomenės ir valstybės raidos pagrindas ir tokia išliks.

„Atsakant į šio pranešimo klausimą, kur esame, galima drąsiai teigti: esame ten, kur ir turime būti, nes būtent pati Konstitucija lemia tai, kad, įgyvendindamas konstitucinės kontrolės misiją, Konstitucinis Teismas Konstitucijos tekstą oficialiai aiškina ir savo oficialiąją konstitucinę doktriną formuoja ir plėtoja taip, kaip konstituciškai būtina konkrečioje situacijoje, kartu ne tik garantuodamas Konstitucijos 1 straipsnyje įtvirtintų ir su jomis susijusių konstitucinių pamatinių valstybės pagrindą sudarančių vertybių apsaugą, bet ir tinkamai ir atsakingai derindamas tarpusavyje įvairias kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, suteikdamas joms reikalingą ir konstituciškai pagrįstą apsaugą (pavyzdžiui, užtikrindamas tinkamą tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykį su nacionalinės Konstitucijos nuostatomis), – pabrėžė D. Jočienė. – Todėl natūralu, kad Lietuva yra ir, tikiu, išliks universalias vertybes puoselėjančios tarptautinės bendruomenės, funkcionuojančios ne vakuume, dalis, o kasdienis gyvenimas siekiant, kaip įtvirtinta Konstitucijos preambulėje, atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, iš mūsų visų ir toliau reikalauja pastangų ir veržlumo.“

Lietuvos Respublikos Seimo (Džojos Barysaitės) nuotr.