Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Latvijos Konstitucijos 100-mečiui skirtoje konferencijoje – dėmesys tvarumui kaip konstitucinei vertybei

2022-09-16

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė ir teisėja Daiva Petrylaitė rugsėjo 14–16 d. dalyvavo Rygoje (Latvijos Respublika) vykusioje Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Tvarumas kaip konstitucinė vertybė: ateities iššūkiai“. Ši konferencijai skirta Latvijos Respublikos Konstitucijos 100-mečiui paminėti.

Konferencijoje dalyvavo Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos), įvairių valstybių konstitucinės justicijos institucijų atstovai, Latvijos politikai, teismų, teisėsaugos institucijų atstovai, kiti garbūs svečiai.

Diskusijose daugiausia dėmesio buvo skirta demokratijos, pagrindinių žmogaus teisių ir aplinkos tvarumo išsaugojimui. Svarstydami, kaip demokratiniu būdu galima apginti demokratiją, konferencijos dalyviai išskyrė konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant pusiausvyrą tarp pagrindinių teisių apsaugos ir būtinybės užkirsti kelią įvairioms grėsmėms demokratijai, pvz., melagingų naujienų sklaidai ar siekiams kitomis priemonėmis klaidinti visuomenę.

Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė konferencijoje perskaitytame pranešime apie demokratijos tvarumo apsaugą pabrėžė ypatingą Konstitucijos, kaip aukščiausiosios teisės, ir konstitucinių teismų vaidmenį šioje srityje. Pasak D. Jočienės, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnis konsoliduoja pamatines konstitucines vertybes – valstybės nepriklausomybę, demokratiją, ir respubliką, kurios yra tarpusavyje neatskiriamai susijusios ir sudaro valstybės pamatą.

„Šios vertybės negali būti jokiu būdu paneigtos. Taigi Konstitucijos 1 straipsnis, taip pat teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje, nustato valstybės valdžios organizavimo ir veiklos pagrindus, kurių įtvirtinimas Konstitucijoje ir sudaro teisinį pagrindą užtikrinti demokratijos tvarumą bei leidžia šalinti jai kylančias grėsmes“, – sakė D. Jočienė. Ji taip pat pristatė oficialiąją konstitucinę doktriną referendumų organizavimo ir rinkimų bylose, kurios labai aiškiai parodo ypatingą Konstitucinio Teismo vaidmenį apsaugant demokratiją nuo jai tenkančių iššūkių.  

Konferencijos dalyviai taip pat svarstė, kaip technologijų amžiuje tinkamai užtikrinti privataus gyvenimo apsaugą ir jo neliečiamumą, o gal jau metas kalbėti apie pagrindinių teisių sąrašo papildymą.

Dar viena aktuali konferencijoje diskutuota tema – aplinkos tvarumas. Pastaraisiais metais dažnai svarstoma, ar valstybių taikomos priemonės yra pakankamos siekiant užkirsti kelią klimato kaitai ir ar asmuo turi teisę reikalauti, kad valstybė imtųsi tam tikrų būtinų priemonių aplinkos tvarumui užtikrinti. Panašūs klausimai keliami ne tik valstybių nacionaliniuose teismuose, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismui pateikiamose individualiose peticijose. Daugėjant tokio pobūdžio bylų ir konstitucinės justicijos institucijoms vis aktualesni tampa klausimai dėl teismų vaidmens užtikrinant aplinkos tvarumą ir teismų kompetencijos ribų šioje srityje.

Latvijos Respublikos Konstitucija (latv. Latvijas Republikas Satversme) patvirtinta 1922 m. vasario 15 d. Latvijos Steigiamojo Susirinkimo jungtiniame posėdyje. Ji yra seniausia iki šiol galiojanti konstitucija Vidurio ir Rytų Europoje, taip pat šeštoji seniausia respubliką įtvirtinanti konstitucija pasaulyje.

Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo nuotrauka.