LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė pasveikino Žmogaus teisių dienai skirto forumo dalyvius

2021-12-10

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė Žmogaus teisių dienos proga pasveikino Nacionalinio žmogaus teisių forumo (NŽTF) dalyvius.

Tradiciniu tapęs NŽTF kasmet vyksta Tarptautinę žmogaus teisių dieną, gruodžio
10-ąją. Šio forumo metu visuomenė kviečiama diskutuoti apie esamą situaciją ir tai, ką galime padaryti, kad Lietuvoje būtų gera gyventi visų tautybių, rasių, tikėjimų, lyčių, socialinių padėčių, įsitikinimų ar pažiūrų žmonėms – visiems. Šiais metais NŽTF skirtas Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo pasirašymo 10-mečiui paminėti. Jo šūkis – „Smurtą galime įveikti“.

Sveikindama NŽTF dalyvius, D. Jočienė atkreipė dėmesį, kad Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo įpareigoja imtis sisteminių priemonių ir efektyviai kovoti su smurtu lyties pagrindu tiek artimoje aplinkoje, tiek ir viešojoje erdvėje, saugoti smurto aukas ir bausti kaltininkus. 

„Smurtas turi daug veidų. Jis ne tik sukelia fizinį ir dvasinį skausmą. Jis kėsinasi į prigimtinį žmogaus orumą, kurį vienareikšmiškai gina mūsų Konstitucija. Tiek tarptautinė bendruomenė, tiek konstituciniai teismai iš prigimtinių teisių išskiria žmogaus gyvybę ir orumą. 1966 m. Jungtinių Tautų Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas skelbia, kad kiekvienas žmonių bendruomenės narys turi prigimtinį orumą, o žmogaus orumas yra svarbiausias teisių šaltinis, nes žmogaus teisės „kyla iš žmogaus asmenybei būdingo orumo“, – sakė Konstitucinio Teismo pirmininkė.

Pasak D. Jočienės, „Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad žmogaus gyvybė ir jo orumas sudaro asmenybės vientisumą, reiškia žmogaus esmę. Pagal Konstituciją gyvybė ir orumas yra neatimamos žmogaus savybės. Jos sudaro tą minimumą, atskaitos tašką, nuo kurio plėtojamos ir papildomos visos kitos teisės, sudarančios tarptautinės bendruomenės neginčijamai pripažintas vertybes. Konstitucijos paskirtis yra užtikrinti žmogaus gyvybės ir orumo, kaip ypatingų vertybių, gerbimą ir apsaugą. Šie reikalavimai keliami visų pirma pačiai valstybei.“

„Kokį skyrybos ženklą Lietuvoje rašytume šių metų forumo temos „Smurtą galime įveikti“ pabaigoje? Tašką ar klaustuką? Aš asmeniškai rašyčiau tašką. Tikiu, kad šio forumo dalyviai – taip pat. Ir neabejoju, kad šios dienos diskusijose išryškės ir priemonės, galinčios padėti misiją „Smurtą galime įveikti“ padaryti įmanomą“, – sakė D. Jočienė.

Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas Mizaras NŽTF diskusijoje „Saviraiškos laisvė Lietuvoje: kaip mes ginsime menininkų laisvę“ kartu su kitais dalyviais aptarė klausimus apie menininkų saviraiškos ir kūrybos laisvę bei jos ribas, kokia šių laisvių konstitucinė ir tarptautinė teisinė apsauga, dalijosi teismų praktikos pavyzdžiais, susijusiais su kūrėjų saviraiškos ir kūrybos laisvių įgyvendinimo ribų vertinimu. 

 

Vygando Juozaičio nuotr.