Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstituciniame Teisme – sveikinimai pirmajam šio teismo pirmininkui Juozui Žiliui jo jubiliejaus proga

2022-09-07

Konstituciniame Teisme įvyko vieno iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo kūrėjų bei pirmojo šio teismo pirmininko prof. Juozo Žilio 80 metų jubiliejui skirtos iškilmės.

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė sveikindama prof. J. Žilį pabrėžė, kad jo gyvenimas, darbai ir mokslinės publikacijos ne vienos universitetų laidos teisininkus paskatino eiti į priekį, tobulėti, nenustoti mokytis.

„Jums teko atsakomybė kurti Nepriklausomos Lietuvos teisės sistemos pamatą – Lietuvos Respublikos Konstituciją ir jos viršenybę teisės sistemoje bei konstitucinį teisėtumą garantuojantį Konstitucinį Teismą. Tokia misija neįmanoma be kūrybiškos drąsos, ją įgyvendinti gali tik šviesuolis lyderis, besivadovaujantis tokiomis vertybėmis kaip tiesa, gėris, grožis, meilė ir turintis tokių savybių kaip intuicija, kūrybiškumas, įžvalgumas ir dėmesingumas. Šiomis savybėmis išsiskyrėte ne tik istoriškai svarbiomis aplinkybėmis – jas išlaikėte iki šiol“,– sakė D. Jočienė primindama, kad išskirtinė prof. J. Žilio asmenybė, jo profesinė patirtis kartu su ypatinga kompetencija buvo svarūs argumentai 1993 m. kovo 23 d. Seimo posėdyje skiriant jį pirmuoju Konstitucinio Teismo pirmininku.

„Teikiant prof. J. Žilio kandidatūrą užimti Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas, „įvertinant jo kvalifikaciją, jo būdo bruožus“, pabrėžta, kad jis – „žmogus, kuris nepasiduoda jokiems politiniams vėjams“, taip pat konstatuota, kad jis „aktyviai dalyvavo rengiant Lietuvos Konstitucijos projektą““, – priminė D. Jočienė.

Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimą prof. J. Žiliui perdavė Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas, Teisės grupės vadovas Andrius Kabišaitis, Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen linkėjimus ir sveikinimą – Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas Lukas Kornelijus Vaičiakas.

Pasveikinti prof. J. Žilį susirinko gausus būrys kolegų, bendražygių: Seimo narys, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas Jonas Prapiestis, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas doc. dr. Haroldas Šinkūnas, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė, kiti garbūs svečiai.

Pirmąjį Konstitucinio Teismo pirmininką J. Žilį sveikinę buvę ir esami Konstitucinio Teismo darbuotojai pabrėžė išskirtinį jo ramumą priimant sudėtingus sprendimus ir ieškant išeities iš keblių situacijų, pagarbą kiekvienam darbuotojui, nepaprastą erudiciją ir puikų gebėjimą puoselėti kolektyvo dvasią.       

Dėkodamas už nuoširdžius sveikinimus prof. J. Žilys prisiminė šiemet 30-metį švenčiančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrimo aplinkybes, nelengvus jos projektų derinimo darbus, pirmuosius Konstitucinio Teismo žingsnius ir iššūkių nestokojusią konstitucinės kontrolės institucijos veiklos pradžią bei pasidžiaugė atgimstančiomis tradicijomis burti teisininkų bendruomenę po Konstitucinio Teismo stogu.

Pirmasis Konstitucinio Teismo pirmininkas J. Žilys padovanojo Konstitucinio Teismo muziejui pirmąjį Konstitucinio Teismo teisėjo ženklą, kurį segėjo prisiekdamas 1993 metais.