LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucijos dienos minėjime – diskusija apie teisingumo vykdymo funkciją kaip konstitucinę vertybę

2021-10-25

Spalio 25 d. Tautos referendumu priimtai Lietuvos Respublikos Konstitucijai sukako 29 metai. Šiai progai skirtame Konstitucinio Teismo surengtame iškilmingame minėjime ne tik sakytos sveikinimo kalbos, bet ir vyko diskusija „Teisingumo vykdymo funkcija kaip konstitucinė vertybė“.

Minėjimo dalyvius sveikino Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilyte-Nielsen, teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska, Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, Mykolo Romerio universiteto rektorė Inga Žalėnienė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas Tomas Davulis, vaizdo sveikinimą perdavė ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Iškilmingame renginyje dalyvavo Konstitucinio Teismo teisėjai, teismų pirmininkai ir teisėjai, teisės mokslininkai, politikai.

Sveikindamas renginio dalyvius Respublikos Prezidentas G. Nausėda pabrėžė Konstitucinio Teismo svarbą užtikrinant Konstitucijos apsaugą.

„Ne tik iškilmingomis progomis, bet ir kasdieniame gyvenime turime prisiminti – laisvė turi būti nuolat puoselėjama ir ginama. Aktyvi Konstitucinio Teismo veikla užtikrina, kad konstitucinė teisė būtų plėtojama ir užimtų išskirtinę vietą Lietuvos teisės sistemoje“, – sakė Respublikos Prezidentas G. Nausėda.

Seimo pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen teigimu, tai, ką pasiekėme per pastaruosius 29 metus, padarėme remdamiesi Konstitucija – ne tik laikydamiesi raidės, bet ir atsižvelgdami į jos dvasią.

„Priėmus Konstituciją, valstybė ir visuomenė reikšmingai sustiprėjo. Ji, neabejotina, ir toliau yra mūsų šalies progreso pamatas. Šiandien Konstitucijos dienos proga kreipiuosi į tuos, kurių tiesioginė pareiga yra užtikrinti Konstitucijos viršenybę. Pirmiausia, žinoma, į teisėjų bendruomenę. Ant jūsų pečių gula tiesioginė atsakomybė ginti konstitucines asmenų teises ir laisves. Darykite tai sąžiningai, nešališkai ir efektyviai. Žmonių tikėjimas teismais, pagarba valstybei ir šalies pagarba savo žmonėms priklauso nuo jūsų veiksmų“, – sakė Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

Ministrė pirmininkė I. Šimonytė pasidžiaugė, kad mūsų Konstitucija yra ilgiausiai galiojanti Lietuvos Konstitucija.

„Konstitucijos stabilumas yra jos kokybės ženklas ir kiekvienos tvarios valstybės siekinys. Atsiranda detalių, kurias reikia patikslinti, tačiau pamatas išlieka ir padeda mums įveikti sudėtingus išbandymus. Natūralu, kad politinėse diskusijose neretai pateikiamos konkuruojančios Konstitucijos interpretacijos. Bet svarbiausia pripažinti pamatinį dalyką – Valstybė negali egzistuoti be sutarimo ir susitarimo. Galima juos tikslint, dėl jų diskutuoti, tačiau Konstitucijos pamatas leidžia mums žvelgti vienam į kitą kaip į vienos politinės bendrijos piliečius“, – sakė ministrė pirmininkė I. Šimonytė.    

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė sveikinimo kalboje sakė, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas pilietinės Tautos įsipareigojimas kurti ir stiprinti Lietuvos valstybę vadovaujantis Konstitucijoje įtvirtintomis pamatinėmis taisyklėmis.

„Konstitucija rodo valstybės ir visuomenės raidos kryptį. Ji yra brandi, išmintinga, valstybės stabilumą ir santarvę visuomenėje užtikrinanti, kiekvieną Žmogų, o kartu ir jo prigimtines  teises bei pagrindines laisves ginanti mūsų visuomenės vedlė. Konstitucijos dienos proga linkiu, kad Konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis būtų graži realybė kiekvienam žmogui, kad mūsų visuomenėje būtų gerbiamos ir garantuojamos jo prigimtinės teisės ir laisvės, nuo kurių neatsiejamas žmogaus orumas“, – sakė D. Jočienė.

Pradėdama diskusiją „Teisingumo vykdymo funkcija kaip konstitucinė vertybė“ Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė pabrėžė, kad bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai ir teisėjai yra patikimiausi Konstitucinio Teismo sąjungininkai, aktyviai prisidedantys prie to, kad iš teisės sistemos būtų pašalinami Konstitucijai prieštaraujantys teisės aktai.

„Konstitucinį Teismą ir ordinarinius teismus šioje misijoje – „švarinti“ Lietuvos teisės sistemą nuo Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų, taip užtikrinant Konstitucijos viršenybę, – vienija Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalyje suformuluotas imperatyvas netaikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad jeigu kilus abejonėms dėl byloje taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai teismas nesustabdytų bylos nagrinėjimo ir nesikreiptų į Konstitucinį Teismą, kad šios abejonės būtų pašalintos, ir byloje būtų pritaikytas teisės aktas, kurio atitiktis Konstitucijai kelia abejonių, teismas rizikuotų priimti tokį sprendimą, kuris nebūtų teisingas. Todėl net tai, kad Konstitucinio Teismo ir ordinarinių teismų nuomonės teisės klausimais kartais išsiskiria, jokiu būdu neturėtų paskatinti vengti kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl abejones keliančių teisės aktų atitikties Konstitucijai. Tikiu, kad nors ir mažais žingsneliais, artėsime vieni prie kitų ir, suvieniję pastangas, stiprinsime konstitucinių asmens teisių ir laisvių apsaugą“, – sakė D. Jočienė.

Pranešimus diskusijos tema perskaitė ir Teisėjų tarybos pirmininkė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, laikinai einanti šio teismo pirmininko pareigas, Sigita Rudėnaitė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius. Pranešėjai kartu su Konstitucinio Teismo teisėju Algiu Norkūnu, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininku Stasiu Šedbaru, Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininke Jolanta Malijauskiene, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros prof. dr. Egidijumi Šileikiu, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos prof. dr. Toma Birmontiene diskutavo apie teismų vaidmenį užtikrinant Konstitucijoje įtvirtintų vertybių apsaugą, teismų, kaip pirmųjų ir tiesioginių Konstitucijos saugotojų ir taikytojų, reikšmę, teismų ir Konstitucinio Teismo bendradarbiavimą. Diskusiją moderavo Vilniaus universiteto Teises fakulteto prof. dr. Vytautas Nekrošius.

Renginys Konstitucijos dienos proga Renginys Konstitucijos dienos proga 
Renginys Konstitucijos dienos proga  Renginys Konstitucijos dienos proga 
Renginys Konstitucijos dienos proga Renginys Konstitucijos dienos proga 
Renginys Konstitucijos dienos proga Renginys Konstitucijos dienos proga 
Renginys Konstitucijos dienos proga Renginys Konstitucijos dienos proga