Įvykiai

ES šalių narių konstitucinės justicijos institucijų vadovai aptarė savo vaidmenį saugant teisės viršenybę

2023-11-13

Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda ir pirmininko patarėja Jolita Miliuvienė 2023 m. lapkričio 10 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) dalyvavo Europos Sąjungos (ES) valstybių narių konstitucinių teismų pirmininkų konferencijoje.

Europos Komisijos organizuotoje konferencijoje dalyvavo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Tarybos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) atstovai, Airijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Italijos, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Liuksemburgo, Makedonijos, Maltos, Nyderlandų, Portugalijos, Vokietijos, Prancūzijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos, Vengrijos konstitucinės justicijos institucijų vadovai.

Europos Komisija, įpareigota skatinti ir ginti teisės viršenybės principo įgyvendinimą ES valstybėse narėse, antrus metus organizavo ES valstybių narių konstitucinės justicijos institucijų vadovų susitikimą. Aukščiausiu lygiu atstovaujamo renginio dalyviai aptarė konstitucinių teismų ar šalyse veikiančių kitų konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį skatinant ir saugant teisės viršenybę atstovaujamose valstybėse.

Šiais metais konstitucinės justicijos institucijų pirmininkai ar jų pavaduotojai, tęsdami praėjusių metų keitimąsi nuomonėmis, diskutavo apie tai, kaip šios institucijos gali prisidėti prie teisės viršenybės principo, įtvirtinto Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, kuriuo grindžiama ES teisinė tvarka ir kuris atspindi bendras valstybių narių konstitucines tradicijas, apsaugos. Konstitucinės justicijos institucijos ES atlieka svarbų vaidmenį saugant pamatinį konstitucinį teisės viršenybės principą. Šiame kontekste, sprendimo dėl Van Gend en Loos, kuriame suformuluotas vienas esminių ES teisės tiesioginio taikymo ir tiesioginio veikimo principų, 60-osios metinės suteikia progą apmąstyti ES teisės reikšmę konstitucinių teismų jurisprudencijoje.

Institucijų vadovai taip pat dalijosi dvišalių ar daugiašalių konstitucinių teismų bendradarbiavimo patirtimi ir pabrėžė dalijimosi patirtimi svarbą, pateikė konkrečių pavyzdžių, kokiais formatais ir kaip dažnai vyksta susitikimai, konferencijos ar kiti bendri renginiai, kokią įtaką tokie susitikimai turi konstitucinės jurisprudencijos plėtrai ir bendroms konstitucinės teisės tendencijoms formuotis.