LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Gruzijos (Sakartvelo), Moldovos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų teisėjai nagrinės grėsmes teisinei valstybei regiono iššūkių kontekste

2018-10-24

Spalio 25–26 d. Vilniuje vyks tarptautinė konstitucinių teismų teisėjų konferencija, vadinamasis Vilniaus forumas. Jame dalyvaus Gruzijos (Sakartvelo), Moldovos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkai, teisėjai. Šis susitikimas rengiamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste“. Svečio teisėmis konferencijoje dalyvaus Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo delegacija.

Konstitucinis Teismas tokio pobūdžio projektą įgyvendina jau antrą kartą. Projekto tikslas – dalijantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi didinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos (Sakartvelo), Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.

Prieš metus Vilniuje susitikę projekto dalyviai apibrėžė Gruzijos (Sakartvelo), Lietuvos Respublikos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos konstituciniams teismams aktualiausius klausimus. Pagal juos parengus klausimyną, projekto dalyviai atsakė į jį. Todėl, pasak Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo, šias dvi dienas jau bus galima visiems aktualiais klausimais diskutuoti remiantis visų projekte dalyvaujančių konstitucinių teismų patirtimi.

„Labai svarbu, kad mes, dirbdami kartu šiame projekte, galime identifikuoti problemas, su kuriomis susiduriame savo veikloje, ir, taip pat kartu, ieškoti sprendimų. Vilniaus forume bus pristatyta mūsų teismų praktika pagrįsta išsami iššūkių konstitucinių teismų nepriklausomumui analizė, jurisprudencija, susijusi su konstitucinio atsakingo valdymo principo aiškinimu, atsaku į demokratijos standartų naudojimą prieš demokratiją“, – sako D. Žalimas.

Konstitucinių teismų nepriklausomumas yra ne tik vienas esminių demokratinės teisinės valstybės principų. Kadangi šis klausimas tebėra aktualus daugeliui šalių, jis – ir tarp Vilniaus forumo temų. Kita tema – atsakingo valdymo principas. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje plėtoja oficialiąją konstitucinę atsakingo valdymo doktriną. Pagal atsakingo valdymo principą svarbiausia, kad visos valstybės institucijos veiktų suvokdamos savo atsakomybę, priimtų pagrįstus ir teisingus sprendimus. Taip pat konstitucinių teismų teisėjai dalysis patirtimi, kaip šalių konstitucijose užtikrinama saviraiškos laisvė, kaip ji aiškinama konstitucinių teismų jurisprudencijoje ir kaip užtikrinama valstybių gyvenime. Konstitucinių teismų atstovai, pildydami klausimyną, kaip vieną aktualių klausimų nurodė demokratijos standartų naudojimą prieš demokratiją. Kadangi tiesioginės demokratijos institutus taip pat kartais gali būti mėginama naudoti prieš demokratiją, tai ypač aktualu kalbant apie saviraiškos laisvę, kaip ji užtikrinama šalių konstitucijose, kaip aiškinama konstitucinių teismų jurisprudencijoje ir kaip garantuojama valstybių gyvenime. Todėl šia tema taip pat bus diskutuojama Vilniaus forumo sesijose.

Vilniaus forumo dalyviams bus pristatytas ir leidinys, kuriame – visų projekto dalyvių pranešimai, Konstitucinio Teismo patirtis (doktrina) pasirinktomis temomis, taip pat aktualiausia projekto partnerių jurisprudencija, jų praktikos apžvalga.

Paskata vykdyti tokį projektą tapo Gruzijos (Sakartvelo), Moldovos Respublikos ir Ukrainos, šiuo metu įgyvendinančių svarbias ir sudėtingas Europos lygmens reformas, konstitucinių teismų poreikis aktyviau bendradarbiauti teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos srityje.

Projektą numatyta įgyvendinti iki 2018 m. lapkričio 1 d.