Ryšiai su kitais Europos Sąjungos šalių konstituciniais teismais

Informacija atnaujinta: 2022-04-21 12:08

Įgyvendindamas konstitucinius Lietuvos užsienio politikos tikslus, Konstitucinis Teismas aktyviai plėtoja tarptautinius ryšius su kitų Europos Sąjungos valstybių konstituciniais teismais. Tai yra vienas iš Konstitucinio Teismo veiklos prioritetų.   

2019 m. gegužės mėn. pradėtas dvišalis bendradarbiavimas su Slovėnijos Respublikos Konstituciniu Teismu.  Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas ir jį lydinti delegacija teisėjas Gediminas Mesonis ir kanclerė Ingrida Danėlienė su darbo vizitu lankėsi Slovėnijos Respublikoje. Vizitas suorganizuotas Slovėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko Rajko Knezo kvietimu. Per susitikimą su juo ir teisėjais buvo pristatyta abiejų šalių konstitucinių teismų veikla, kalbėta apie svarbiausias pastarųjų metų bylas, asmenų konstitucinių skundų nagrinėjimo praktiką Slovėnijos Respublikos Konstituciniame Teisme ir Lietuvos pasirengimą nagrinėti tokius skundus. D. Žalimas taip pat susitiko su Slovėnijos Respublikos Prezidentu Borutu Pahoru. B. Pahorus domėjosi mūsų šalies teismų sistema ir teismų veikla, Konstitucinio Teismo sprendžiamais klausimais.

Atsakomojo vizito į Lietuvą Slovėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Rajkas Knezas, teisėjos Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs ir kancleris Sebastianas Neradas atvyko 2019 m. rugsėjo mėn. Diskusijose Konstituciniame Teisme kalbėta apie konstitucinius rinkimų ir referendumų organizavimo standartus, naujausią abiejų teismų jurisprudenciją, svečiai pristatė savo patirtį nagrinėjant individualius konstitucinius skundus.

2021 m. gruodžio 1–2 d. vyko pirmasis per pastarąjį dešimtmetį dvišalis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo teisėjų susitikimas.

Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo pagalba kuriantis mūsų valstybės Konstituciniam Teismui buvo ypač svarbi. Pirmaisiais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos metais Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo jurisprudencija buvo tapusi vienu dažniausiai naudojamų teisės aiškinimo šaltinių sprendžiant konstitucinės justicijos bylas, o jo veiklos organizavimas – pavyzdžiu organizuojant Konstitucinio Teismo darbą Lietuvoje.

Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo pirmininko Stephano Harbartho kvietimu į Karlsrūhę (Vokietijos Federacinė Respublika) su oficialiu vizitu vyko Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo delegacija, kurią sudarė šio teismo pirmininkė Danutė Jočienė, teisėjai Gintaras Goda, Vytautas Mizaras ir Algis Norkūnas.

Susitikime diskutuota apie nacionalinės konstitucijos ir tarptautinės teisės bei Europos Sąjungos (ES) teisės santykį, iššūkius nagrinėjant bylas pagal individualius konstitucinius skundus, daug dėmesio skirta Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo praktikai nagrinėjant individualius konstitucinius skundus, aptarti COVID-19 pandemijos nulemti teisinio reguliavimo pakeitimai ir jų įtaka žmogaus teisių apsaugos standartams, analizuoti dėl tokių pakeitimų kylantys konstitucingumo klausimai.

Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė perskaitytame pranešime „Nacionalinės konstitucijos ir tarptautinės teisės bei ES teisės santykis“, be kita ko, pabrėžė, kad nors Lietuva priskiriama prie tų valstybių, kuriose Konstitucijos taikymui teikiama pirmenybė, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad narystė ES kyla iš pačios Konstitucijos (jos sudedamąja dalimi esančio konstitucinio akto), kolizijų tarp Konstitucijos ir Europos Sąjungos teisės tikimybę sušvelnina ir galimus sprendimo būdus siūlo kitos Konstitucijos nuostatos. D. Jočienė pažymėjo, kad, be to, išskirtinas itin svarbus konstitucinis principas – Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principas, suponuojantis  Lietuvos Respublikos narystę ES bei NATO ir būtinumą vykdyti su šia naryste susijusius visus tarptautinius įsipareigojimus.

Teisėjo A. Norkūno pranešime pristatytas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje įsigaliojęs individualaus konstitucinio skundo institutas, aptarta šių skundų priimtinumo dvejų metų praktika ir apžvelgtos tam tikros priimtinumo kriterijų taikymo tendencijos.

Teisėjas G. Goda pranešime aptarė svarbiausias pagal individualius konstitucinius skundus išnagrinėtas konstitucinės justicijos bylas, pristatė jose keltus konstitucingumo klausimus, o teisėjo V. Mizaro pranešimas buvo skirtas COVID-19 pandemijos nulemtiems teisinio reguliavimo pakeitimams ir dėl jų kilusiems konstitucingumo klausimams aptarti, taip pat tam, kokią įtaką žmogaus teisių gynybos standartams turi COVID-19 pandemija.

Vokietijos Federaliniam Konstituciniam Teismui susitikime atstovavo ir informaciją minėtomis temomis pristatė bei diskutavo šio teismo pirmininkas Stephanas Harbarthas, pirmininko pavaduotoja Doris König, teisėjai Christine Langenfeld, Yvonne  Ott, Henningas Radtke, Astrid Wallrabenstein, Ines Härtel ir kt.

Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė Konstitucinio Teismo vardu pakvietė kolegas vokiečius apsilankyti Lietuvoje su dvišaliu vizitu, taip pat dalyvauti Konstitucijos 30-mečio proga 2022 m. spalio 25 d.  organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje.