Ryšiai su Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalių konstituciniais teismais

Informacija atnaujinta: 2019-01-24 10:29

Pastarųjų metų tarptautinio bendradarbiavimo prioritetas yra bendradarbiavimas su Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalių konstituciniais teismais. Siekiant šį bendradarbiavimą pakelti į dar aukštesnį lygį įkurta Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija (plačiau apie šią asociaciją žiūrėkite skiltyje "Daugiašalis bendradarbiavimas")

Pirmieji kontaktai su Ukrainos Konstituciniu Teismu užmegzti 2003 m., o 2012 m. rugsėjo mėn. Vilniuje surengta pirmoji dvišalė Lietuvos ir Ukrainos konstitucinių teismų teisėjų konferencija „Teismų nepriklausomumo garantijos“. 2012 m. spalio 24 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Ukrainos Konstitucinio Teismo memorandumas dėl bendradarbiavimo plėtojimo, susitarta palaikyti ir plėtoti santykius.

2014 m. bendradarbiavimas su Ukrainos Konstituciniu Teismu ypač sustiprėjo. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko iniciatyva liepos 14–16 d. įvyko Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos konstitucinių teismų delegacijų vizitas į Ukrainą siekiant išreikšti solidarumą su šia šalimi ir paramą teisinės valstybės kūrimui joje. Ukrainos Konstituciniame Teisme įvyko keturšalė apskritojo stalo diskusija, kurioje aptartos aktualios konstitucinės justicijos temos – ekonomikos krizės įveikimo priemonių konstitucinės kontrolės kriterijai, Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos įtaka konstitucinių teismų plėtojamai oficialiajai konstitucinei doktrinai ir jos kaita.

Konstitucinio Teismo teisėjai Ukrainoje dalyvauja įvairiose konferencijose ir seminaruose, kuriuose nagrinėjamos šios šalies konstitucinės justicijos problemos. Kolegos iš Ukrainos atvyksta į Konstitucinio Teismo renginius Lietuvoje. Konstitucinio Teismo pirmininkas kartu su Gruzijos, Latvijos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkais 2015 m. gruodžio mėn. dalyvavo susitikime su Ukrainos Prezidentu Petro Porošenka. Ukrainos Prezidentas padėkojo už aktyvią Baltijos valstybių paramą Ukrainos nepriklausomybei ir europinei integracijai. Susitikime daug kalbėta apie šiuo metu Ukrainoje vykdomą teisminės valdžios reformą, Konstitucijos pataisas, susijusias su teismų nepriklausomumo stiprinimu ir skaidrumo užtikrinimu, teisėjų atrankos ir skyrimo procesų depolitizavimu, absoliutaus imuniteto atsisakymu.

Konstitucinis Teismas stiprina tarptautinį bendradarbiavimą su Moldovos Konstituciniu Teismu. 2015 m. balandžio mėn. Sučavoje (Rumunija) įvyko pirmoji trišalė Lietuvos, Moldovos ir Rumunijos konstitucinių teismų konferencija „Konstitucinė jurisdikcija“. Konstitucinio Teismo teisėjai Moldovos Respublikoje dalyvauja įvairiose konferencijose ir seminaruose, kolegos iš Ukrainos atvyksta į Konstitucinio Teismo renginius. 

Konstitucinis Teismas aktyviau bendradarbiaujama su Gruzijos Konstituciniu Teismu. Konstitucinio Teismo iniciatyva rengiami daugiašaliai Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Moldovos, Ukrainos ir Gruzijos konstitucinių teismų teisėjų susitikimai.

Išsamesnę informaciją apie konstitucinių teismų bendradarbiavimą galite rasti metiniuose Konstitucinio Teismo veiklos pranešimuose (Konstitucinio Teismo svetainėje, skiltyje "Metiniai pranešimai").