Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

19. Kokios yra individualaus konstitucinio skundo priėmimo sąlygos?

Informacija atnaujinta: 2020-12-11 13:24

Individualus konstitucinis skundas priimamas nagrinėti Konstituciniame Teisme, jeigu nustatoma, kad:

• individualų konstitucinį skundą pateikęs asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą;
• individualiame konstituciniame skunde keliamas reikalavimas patenka į Konstitucinio Teismo kompetenciją, t. y. individualus konstitucinis skundas žinybingas Konstituciniam Teismui;
• individualus konstitucinis skundas atitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus formos ir turinio reikalavimus;
• individualus konstitucinis skundas pateiktas laiku, t. y. nepraleidus nustatyto jo pateikimo termino (nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai);
• Konstitucinis Teismas dar nėra tyręs individualiame konstituciniame skunde nurodyto teisės akto (ar jo dalies) atitikties Konstitucijai.