Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

10. Ar asmuo, kuris kreipiasi į Konstitucinį Teismą, privalo turėti advokatą?

Informacija atnaujinta: 2020-12-11 10:37

Ne, neprivalo.

Dalyvaujantys byloje asmenys savo bylas Konstituciniame Teisme gali vesti patys arba per atstovus. Atstovais Konstituciniame Teisme gali būti advokatai, taip pat aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintys asmenys, kai jie atstovauja savo artimiesiems giminaičiams ar sutuoktiniui (sugyventiniui).

Nepilnamečio ar asmens, įstatymų nustatyta tvarka pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje arba ribotai veiksniu tam tikroje srityje, interesams Konstituciniame Teisme atstovauti turi teisę jų atstovai pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai).

Atstovai, teikdami individualų konstitucinį skundą, turi kartu pateikti ir jų teisę atstovauti patvirtinančius dokumentus. Juose turėtų būti aiškiai nurodyta teisė atstovauti būtent Konstituciniame Teisme.

Juridinių asmenų vardu individualius konstitucinius skundus Konstituciniam Teismui gali pateikti jų vienasmeniai valdymo organai arba kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas. Kartu su individualiu konstituciniu skundu turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas (rekomenduojama pateikti aktualų Juridinių asmenų registro išrašą).