Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-11-08 11:34

Byla dėl žemės mokesčio tarifo nustatymo 2013 metų mokestiniam laikotarpiui pradedama nagrinėti rašytinio proceso tvarka

2016-11-08

Rytoj, lapkričio 9 d., 13 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnis tiek, kiek jame nenustatytas Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintos savivaldybių tarybų teisės nustatyti žemės mokesčio tarifus įgyvendinimo mechanizmas 2013 metų mokestiniam laikotarpiui, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjo prašyme nurodoma, kad, 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, taip pat įsigaliojo nauji žemės mokesčio tarifai,  – nuo 0,01 proc. iki 4 proc. žemės mokestinės vertės, – kuriuos nustatyti pavesta savivaldybių taryboms. Tuo atveju, kai savivaldybių tarybos tokių tarifų nenustato, taikomas 0,01 proc. žemės mokesčio tarifas. Pasak pareiškėjo, pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą savivaldybių tarybos joms suteiktą teisę nustatyti žemės mokesčio tarifus gali įgyvendinti tik 2014 metų mokestiniam laikotarpiui, nors minėtame įstatyme įtvirtintos pereinamojo laikotarpio nuostatos rodo įstatymų leidėjo siekį, kad nauji žemės mokesčio tarifai būtų taikomi ir 2013 metų mokestiniam laikotarpiui. Pareiškėjo teigimu, Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnyje tiesiogiai nenustačius savivaldybių tarybų teisės nustatyti žemės mokesčio tarifus įgyvendinimo mechanizmo 2013 metų mokestiniam laikotarpiui, atsirado Konstitucijos draudžiama teisės spraga; ginčijamas teisinis reguliavimas neatitinka iš Konstitucijos 127 straipsnio 3 dalies kylančių reikalavimų, susijusių su esminių mokesčio elementų nustatymu, ir pažeidžia iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančius teisinio reguliavimo aiškumo, neprieštaringumo, tikslumo imperatyvus.

Pasak pareiškėjo, dalis savivaldybių tarybų žemės mokesčio tarifus 2013 metų mokestiniam laikotarpiui nustatė 2012 metais, vadovaudamosi tuo metu dar neįsigaliojusiu Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, nors pagal Konstitucinio Teismo suformuotą doktriną įstatymas gali būti taikomas ne anksčiau kaip nuo jo įsigaliojimo dienos. Vadinasi, žemės mokesčio tarifai 2013 metų mokestiniam laikotarpiui buvo nustatyti ne teisės pagrindu. Taigi dėl ydingo teisinio reguliavimo, t. y. dėl to, kad įstatyme nebuvo įtvirtinta žemės mokesčių tarifų nustatymo 2013 metų mokestiniam laikotarpiui tvarka, šiais mokestiniais metais savivaldybių reikmėms tenkinti skirto žemės mokesčio tarifas sumažėjo nuo 1,5 proc. žemės kainos (toks tarifas galiojo iki 2013 m. sausio 1 d.) iki 0,01 proc. žemės mokestinės vertės (toks tarifas nuo 2013 m. sausio 1 d. taikomas tuo atveju, kai savivaldybių tarybos nenustato jokių tarifų).

Pareiškėjas nurodo, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu buvo pažeista Konstitucijos 120 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta valstybės pareiga remti savivaldybes, nepaisyta iš jos kylančio konstitucinio savivaldybių ir valstybės interesų derinimo principo imperatyvų. Sumažėjus 2013 metų žemės mokesčio tarifui nebuvo galima pasiekti reikšmingų socialinių tikslų, tokių kaip apleistų žemės ūkio naudmenų plotų mažinimas, tam tikrų naujų rūšių veiklos (investicijų) skatinimas, gerų sąlygų verslui plėtoti sukūrimas ir kt.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/4_2016.htm.