Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-04-28 10:00

Byla dėl valstybinių pensijų sumažinimo pratęsimo konstitucingumo pradedama nagrinėti rašytinio proceso tvarka

2015-04-28

Balandžio 29 d., trečiadienį, 8 val. 30 min. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą dėl Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymų, priimtų 2011 m. gruodžio 20 d. ir 2012 m. gruodžio 20 d., atitikties konstituciniams teisinės valstybės, asmenų lygiateisiškumo, teisingumo ir proporcingumo principams.

Pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašyme teigiama, kad Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnyje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimo terminas ginčijamais įstatymais buvo pratęstas atitinkamai iki 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d., nors valstybinės socialinio draudimo pensijos jau nuo 2012 m. mokamos nesumažintos. Pasak pareiškėjo, valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficitas porą metų ne didėjo, o mažėjo, valstybės skolos augimas taip pat stabilizavosi, nuo 2012 m. buvo panaikintas dalies socialinių išmokų mažinimas, todėl abejotina, ar sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas 2012–2013 m. vis dar buvo būtina priemonė, t. y. ar sumažintų valstybinių pensijų mokėjimo pratęsimas atitiko teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, nevaržė tokias pensijas gaunančių asmenų teisių labiau, nei reikia šiems tikslams pasiekti.

Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka proceso dalyviai į teisminį posėdį nekviečiami ir jame nedalyvauja, posėdis vyksta laisva forma. Įstatymo nustatytas teises ir pareigas proceso dalyviai įgyvendina raštu iki teisminio posėdžio pradžios.