Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-01-20 14:18

Byla dėl pareigūnų išleidimo į atsargą amžiaus, kurio sulaukus gali būti skiriama valstybinė pensija, pradedama nagrinėti rašytinio proceso tvarka

2016-01-20

Sausio 21 d., ketvirtadienį, 9 val. 30 min. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą dėl Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo nuostatos tiek, kiek ja nenustatytas specialus teisinis reguliavimas dėl iš tarnybos iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo išėjusiems pareigūnams taikomo išleidimo į atsargą amžiaus, kurio sulaukus skiriama pareigūnų ir karių valstybinė pensija, atitikties Konstitucijai.

Pareiškėjas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą dėl atsisakymo skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją. Į teismą kreipėsi statutinis vidaus reikalų sistemos pareigūnas, kuris dėl etatų mažinimo iš vidaus reikalų tarnybos buvo atleistas 1999 m., ištarnavęs daugiau nei 12 metų. 2013 m., sulaukęs 50 metų amžiaus, pareigūnas kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo. Tačiau jam skirti šią pensiją atsisakyta, nes pagal 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojusį Vidaus tarnybos statutą pareigūnams, vidaus reikalų sistemoje ištarnavusiems 5 ir daugiau metų (bet mažiau nei 20), pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama sulaukus 60 metų.

Pareiškėjo nuomone, asmenys, išėję iš vidaus tarnybos iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo, turėjo teisėtą lūkestį, kad pareigūnų ir karių valstybinė pensija jiems bus skiriama ir mokama ištarnavus tam tikrą laiką toje sistemoje ir sulaukus jų išėjimo iš tarnybos metu teisės aktuose nustatyto išleidimo į atsargą amžiaus – 45 ar 50 metų. Tačiau, kaip minėta, pagal 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojusį Vidaus tarnybos statutą tokiems asmenims pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama sulaukus 60 metų.

Pareiškėjo teigimu, nenustačius specialaus reguliavimo dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo pareigūnams, kurie iš tarnybos išėjo iki Vidaus tarnybos statuto įsigaliojimo, yra paneigtas jų teisėtas lūkestis gauti valstybinę pensiją tomis sąlygomis, kurios buvo numatytos jų išėjimo iš tarnybos metu.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje (http://www.lrkt.lt/~prasymai/53_2014.htm).