Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-04-13 12:06

Byla dėl įstatymų nuostatų, reglamentuojančių mokymosi tam tikrose mokyklose laiko įskaitymą į pareigūnų ir karių tarnybos laiką pensijai skirti, atitikties Konstitucijai pradedama nagrinėti rašytinio proceso tvarka

2015-04-13

Balandžio 15 d., trečiadienį, 9 val. 30 min. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo, taip pat Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostatų, reglamentuojančių mokymosi tam tikrose mokyklose laiko įskaitymą į pareigūnų ir karių tarnybos laiką pensijai skirti, atitikties Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjo teigimu, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo teisiniu reguliavimu skirtingai reguliuojamas tų pačių laikotarpių įskaitymas į tarnybos laiką pensijai skirti: asmenų, priimtų tarnauti, be kita ko, vidaus reikalų sistemoje pareigūnais, tarnybos laikui pensijai skirti prilyginamas tik mokymosi, be kita ko, aukštosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų) mokyklose laikas, buvęs iki 1995 m. sausio 1 d., o į Valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos laiką pensijai skirti mokymosi tose pačiose policijos (vidaus reikalų) mokyklose laikas įskaitomas neatsižvelgiant į mokymosi laikotarpį. Pareiškėjas abejoja, ar, nustačius skirtingą mokymosi laiko įskaitymo į tarnybos laiką pensijai skirti teisinį reguliavimą, asmenys, kurių teisinė padėtis yra tapati, iš esmės nėra traktuojami skirtingai, taip pat ar šių asmenų teisinė padėtis objektyviai yra tokia skirtinga, kad gali būti nustatytas skirtingas teisinis reguliavimas, susijęs su mokymosi laiko įskaitymu į tarnybos laiką pensijai skirti.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo skundą, kuriame, be kita ko, buvo prašoma įpareigoti atsakovą įskaityti į pareiškėjo tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti mokymosi Lietuvos policijos akademijoje laikotarpį po 1995 m. sausio 1 d.

Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka proceso dalyviai į teisminį posėdį nekviečiami ir jame nedalyvauja, posėdis vyksta laisva forma. Įstatymo nustatytas teises ir pareigas proceso dalyviai įgyvendina raštu iki teisminio posėdžio pradžios.