Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Ukrainos nevyriausybinių organizacijų išleistas leidinys

Informacija atnaujinta: 2017-03-06 11:20

Ukrainos nevyriausybinių organizacijų išleistame leidinyje „Krymas už taisyklių ribų. Žmogaus teisių padėtis okupacijos metu“ tarptautinės teisės ekspertai analizuoja Krymo padėtį.  Trečiajame šio leidinio numeryje apžvelgiant užsienio teismų veiklą  minima Batumio iniciatyva (dėl Krymo aneksijos pasmerkimo). Skaitytojams pateikiama ir pareiškimo teksto kopija su parašais.

Primename, kad 2015 m. rugsėjo mėn. Batumyje vykusiame Europos konstitucinių teismų konferencijos Pirmininkų susirinkimo posėdyje Ukrainos Konstitucinis Teismas iškėlė iniciatyvą pasmerkti Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 19 d. nutarimą, kuriuo buvo atvertas kelias Ukrainos teritorijos dalies – Krymo – aneksijai.  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas kartu su Azerbaidžano, Gruzijos, Kipro, Lenkijos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkais parėmė ją – pasirašė bendrą pareiškimą dėl pagarbos teritoriniam valstybių vientisumui ir tarptautinei teisei įgyvendinant konstitucinį teisingumą.

Kitų valstybių konstituciniai teismai buvo paraginti nelikti nuošalyje, kai pažeidžiami imperatyvūs teisės viršenybės reikalavimai paisyti bendrųjų teisės, taip pat pagrindinių tarptautinės teisės principų ir demokratinės konstitucinės santvarkos vertybių.