LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Atsisveikinimo su kadenciją baigusiais Konstitucinio Teismo teisėjais ir kadenciją pradedančių teisėjų pasveikinimo iškilmės

2014-03-20

Konstituciniame Teisme įvyko atsisveikinimo su kadenciją baigusiais Konstitucinio Teismo teisėjais ir kadenciją pradedančių teisėjų pasveikinimo iškilmės. Ta proga atvyko Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkė Aija Branta, buvęs pirmininkas Gunaras Kūtris ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo pirmininkas Andrzejus Rzeplinskis. 

Devynerių metų kadenciją baigė Konstitucinio Teismo pirmininkas Romualdas Kęstutis Urbaitis, teisėjos Toma Birmontienė ir Ramutė Ruškytė, o ją pradėjo teisėjai Elvyra Baltutytė, Vytautas Greičius ir Danutė Jočienė. 

Kol nėra paskirtas Konstitucinio Teismo pirmininkas, vadovaudamasis Konstitucinio Teismo įstatymu ir siekdamas užtikrinti veiksmingą Konstitucinio Teismo veiklos organizavimą, jo darbo nepertraukiamumą, Konstitucinio Teismo pirmininkas R. K. Urbaitis laikinai eiti pirmininko pareigas nuo 2014 m. kovo 21 d. paskyrė teisėją Dainių Žalimą.  

Konstitucinio Teismo 9 teisėjų sudėtis kas treji metai atnaujinama trečdaliu.