Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-01-13 17:32

Atsisakyta pagal vidaus reikalų ministro prašymą aiškinti Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo nuostatas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo aspektu

2016-01-13

Šiandien priimtu sprendimu Konstitucinis Teismas atsisakė pagal vidaus reikalų ministro prašymą aiškinti Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo nuostatas.

Pareiškėjas prašė išaiškinti, ar minėto nutarimo nuostatos reiškia ir tai, kad įstatymų leidėjas turi nustatyti dėl valstybinių pensijų sumažinimo dideliu mastu susidariusių praradimų kompensavimo mechanizmą.

Sprendime pažymėta, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymą Konstitucinis Teismas savo nutarimą oficialiai gali aiškinti dalyvavusių byloje asmenų, kitų šio įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų ar asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva. Vidaus reikalų ministras nėra nurodytas šio įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje, taip pat nėra dalyvavęs byloje, kurioje priimtas prašomas išaiškinti nutarimas, todėl jis neturi teisės prašyti išaiškinti minėto nutarimo nuostatas ir tai yra pagrindas atsisakyti pagal šį prašymą aiškinti minėtą nutarimą.

Sprendime pažymėta ir tai, kad pareiškėjas prašo išaiškinti tai, ko Konstitucinis Teismas toje byloje, kurioje buvo priimtas prašomas išaiškinti nutarimas, netyrė, taip pat pareiškėjas prašo ne paaiškinti nutarimo nuostatas, o tai, kaip jis turėtų būti įgyvendintas. Be to, šiuo prašymu siekiama, kad būtų įvertinta sumažintų valstybinių pensijų kompensavimą nustatančio teisinio reguliavimo atitiktis Konstitucijai, tačiau tai būtų naujos konstitucinės justicijos bylos tyrimo dalykas.

Visas sprendimo tekstas skelbiamas Konstitucinio Teismo svetainėje www.lrkt.lt.