LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Konstitucinio Teismo aktuose vartojami terminai