Vytautas Mizaras

Teisėjas

Gimė 1974 m. 1997 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1998 m. įgijo teisės magistro (LL.M.) (magna cum laude) laipsnį Johanno Wolfgango Goetheʼs universitete (Frankfurtas prie Maino, Vokietija). 2002 m. suteiktas socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnis, 2009 m. – atlikta habilitacijos procedūra. Stažavosi Italijos, Vokietijos universitetuose bei mokslo įstaigose. Įvairių monografijų, studijų, vadovėlių, mokslinių straipsnių intelektinės nuosavybės, civilinės teisės, šeimos teisės klausimais autorius.
1999–2001 m. buvo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patarėjas civilinės teisės ir civilinio proceso teisės klausimais. 2002–2021 m. advokatas, partneris. Nuo 1997 m. dirba pedagoginį ir mokslinį darbą Vilniaus universitete, nuo 2009 m. užima profesoriaus pareigas, 2003–2015 m. ėjo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjo pareigas, 2016–2021 m. buvo šio fakulteto Europos privatinės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės mokslo centro vadovas. 2018–2021 m. Žmogaus teisių stebėjimo instituto Tarybos pirmininkas.
Buvo Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos, Valstybės apdovanojimų tarybos, Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos, Notarų kvalifikacinio egzamino komisijos narys, šios komisijos pirmininko pavaduotojas, Civilinio kodekso įgyvendinimo priežiūros komiteto narys. Yra kelių užsienio mokslo žurnalų redkolegijos narys bei recenzentas.
2015 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2019 m. – Italijos Respublikos vado ordinu “Už nuopelnus“.
Konstitucinio Teismo teisėju paskirtas 2021 m. gegužės mėn.