Vytautas Mizaras

Teisėjas

Gimė 1974 m. 1997 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1998 m. įgijo teisės magistro (LL.M.) (magna cum laude) laipsnį Johanno Wolfgango Goethe's universitete (Frankfurtas prie Maino, Vokietija). 2002 m. suteiktas socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnis, 2009 m. atlikta habilitacijos procedūra. Įvairių monografijų, studijų, vadovėlių, mokslinių straipsnių intelektinės nuosavybės, civilinės teisės, šeimos teisės klausimais autorius.

1999–2001 m. buvo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patarėjas civilinės teisės ir civilinio proceso teisės klausimais. 2002–2021 m. – advokatas, partneris. Nuo 1997 m. dirba pedagoginį ir mokslinį darbą Vilniaus universiteto Teisės fakultete, nuo 2009 m. yra šio fakulteto profesorius. 2003–2015 m. ėjo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjo pareigas, 2016–2021 m. buvo šio fakulteto Europos privatinės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės mokslo centro vadovas. 2018–2021 m. – Žmogaus teisių stebėjimo instituto Tarybos pirmininkas. 2016–2021 m. Austrijos Respublikos garbės konsulas Lietuvoje.

Buvo Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos, Valstybės apdovanojimų tarybos, Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos, Notarų kvalifikacinio egzamino komisijos narys, šios komisijos pirmininko pavaduotojas, Civilinio kodekso įgyvendinimo priežiūros komiteto narys. Yra kelių užsienio mokslo žurnalų redkolegijų narys ir recenzentas.

2015 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2019 m. – Italijos Respublikos vado ordinu „Už nuopelnus“.

Konstitucinio Teismo teisėju paskirtas 2021 m. gegužės mėn.