Vytautas Greičius

Teisėjas

Gimė 1949 m. gegužės 9 d. Tauragės r. 1975 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1975–1976 m. buvo Klaipėdos miesto apylinkės teismo stažuotojas, 1976–1990 m. – Ukmergės apylinkės teismo teisėjas, 1990–2014 m. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas. 1995–1998 m. ėjo šio skyriaus pirmininko, 1998–2009 m. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareigas. 2002–2006 m. – Teismų tarybos pirmininkas. Buvo Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų, Teismų įstatymo, kitų įstatymų projektų rengimo darbo grupių narys.

Dalyvavo daugelyje nacionalinių ir tarptautinių mokslinių-praktinių konferencijų, seminarų, kitų renginių. Yra paskelbęs straipsnių teisės taikymo, teismų veiklos klausimais, recenzavęs mokslo darbų.

Konstitucinio Teismo teisėju paskirtas 2014 m. kovo mėn.