Tomas Davulis

Teisėjas

Gimė 1975 m. Vilniuje. 1998 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 2001 m. įgijo teisės magistro laipsnį (LL.M.) (summa cum laude) Freiburgo Alberto ir Liudvigo universitete (vok. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) (Vokietija). 2002 m. suteiktas socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro laipsnis (darbo tema „Lietuvos darbo teisės integracijos į Europos Sąjungos teisinę sistemą problemos“).

Nuo 1998 m. dėsto Vilniaus universiteto Teisės fakultete, nuo 2013 m. yra šio fakulteto profesorius. 2003–2012 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanas, 2012–2022 m. – dekanas, 2006–2016 m. – Darbo teisės katedros vedėjas, Darbo teisės instituto vadovas, nuo 2016 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Darbo teisės centro vadovas, nuo 2022 m. – šio fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjas.

Iki paskyrimo ėjo Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros FRA valdančiosios tarybos nario, Lietuvos Respublikos teisėjų kvalifikacinio egzamino komisijos nario, Advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos nario ir pirmininko,  Lietuvos Respublikos teismų sistemos apdovanojimo komisijos nario, Vyriausybės strateginės analizės centro valdybos pirmininko pareigas. Buvo Lietuvos Europos teisės asociacijos ir Lietuvos teisininkų draugijos pirmininku, Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugijos vicepirmininku.

Įvairių mokslo leidinių redakcinių kolegijų narys, mokslinių projektų dalyvis, publikacijų autorius.

2018 m. tapo Prancūzijos Akademinių palmių ordino riteriu (pranc. Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques).

Konstitucinio Teismo teisėju paskirtas 2023 m. kovo mėn.