Stasys Šedbaras

Teisėjas

Gimė 1958 m. Šilalės r. 1981 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1982–1987 m. buvo vieno iš Vilniaus miesto rajonų prokuroro padėjėjas, vyr. padėjėjas, 1987–1989 m. – Vilniaus rajono teismo teisėjas. 1989 m. buvo paskirtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju, 1992 m. – teisingumo ministro pavaduotoju. 1993–1996 m. – Konstitucinio Teismo teisėjas. Nuo 1996 m. užsiėmė advokato praktika. 1996–1997 m. buvo Lietuvos teisininkų draugijos žurnalo „Justitia“ redaktorių kolegijos pirmininkas. 1997–1998 m. buvo Ministro Pirmininko valstybės konsultantas valstybės ir žmogaus teisių klausimais, 1998–1999 m. – vidaus reikalų ministras. 1999–2000 m. – Aukštesniojo administracinio teismo pirmininkas. Nuo 2005 m. – socialinių mokslų teisės krypties daktaras (disertacijos tema „Bendrojo administracinio proceso teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje: problemos ir sprendimai“), taip pat Mykolo Romerio universiteto Administracinės teisės ir proceso katedros docentas (2000–2008 m.) ir Vytauto Didžiojo universiteto Teisės instituto direktorius, docentas (2006–2008 m.). Lietuvos teisininkų draugijos valdybos pirmininkas 2007–2010 m. kadencijai. Nuo 2008 m. iki paskiriant Konstitucinio Teismo teisėju 2023 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys.

Mokslinių straipsnių, knygų ir vadovėlių administracinės teisės ir proceso klausimais autorius ir bendraautoris. Už nuopelnus kuriant Lietuvos teisinę sistemą bei pastangas stiprinant valstybingumą 1996 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

Konstitucinio Teismo teisėju paskirtas 2023 m. kovo mėn.