Janina Stripeikienė

Teisėja

Gimė 1955 m. kovo 8 d. Kelmės r. 1978 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1978–1980 m. dirbo apylinkės teismo konsultante, 1980–1990m. – teisėja. 1990–1994 ir 1999–2017 m. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, 2007–2012 m. buvo šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė. 1995–1999 m. – Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, 2000–2009 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto lektorė.

Stažavosi Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Kanados teismuose ir universitetuose, Europos Žmogaus Teisių Teisme, Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. Įvairių teisinių, valstybės institucijų organizuojamų mokslinių ir kvalifikacijos kėlimo renginių lektorė, tarptautinių konferencijų, seminarų, dalykinių diskusijų dalyvė, ekspertų grupių narė. Vadovėlių, mokslinių straipsnių šeimos, teismų organizavimo, civilinio proceso ir kitais klausimais autorė ir bendraautorė.

Konstitucinio Teismo teisėja paskirta 2017 m. kovo mėn.