Elvyra Baltutytė

Teisėja

Gimė 1954 m. gruodžio 6 d. Šilutės r. 1977 m. su pagyrimu (cum laude) baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1977–1991 m. dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje juriskonsulte, 1991–1995 m. – tos pačios ministerijos Įstatymų rengimo, vėliau – Tarptautinių ryšių skyriaus konsultante. 1995–2003 m. buvo Lietuvos žmogaus teisių centro teisininkė konsultantė, 2003–2005 m. – Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, 2005–2014 m. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme. 1998–2012 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros lektorė. Stažavosi ir kėlė kvalifikaciją įvairiose tarptautinėse organizacijose, užsienio institucijose ir mokslo įstaigose. Mokslinių straipsnių, išspausdintų įvairiuose teisės leidiniuose, autorė, keleto monografijų ir mokymo priemonių bendraautorė.

Konstitucinio Teismo teisėja paskirta 2014 m. kovo mėn.