Danutė Jočienė

Pirmininkė

 Gimė 1970 m. lapkričio 10 d. Mažeikių r. 1994 m. su pagyrimu (cum laude) baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1999 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją. 1994–2003 m. buvo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentė, docentė, prodekanė. 1997–2001 m. – Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė. 1997–2001 m. stažavosi įvairiose užsienio ir tarptautinėse institucijose. 2003–2004 m. buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete. 2004–2013 m. – Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja, 2011–2013 m. – Europos Žmogaus Teisių Teismo II skyriaus pirmininko pavaduotoja. Keleto knygų ir daugelio straipsnių žmogaus teisių klausimais autorė. Yra Mykolo Romerio universiteto profesorė, socialinių mokslų teisės krypties daktarė. Konstitucinio Teismo teisėja paskirta 2014 m. kovo mėn. 2021 m. birželio 17 d. paskirta Konstitucinio Teismo pirmininke.