Danutė Jočienė

Pirmininkė

1994 m. su pagyrimu (cum laude) baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Po studijų iš karto pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistente, 1995–1999 m. studijavo Vilniaus universiteto doktorantūroje, apgynė disertaciją „Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje“. Iki 2003 m. buvo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentė, prodekanė. Dirbdama akademinį ir mokslinį darbą stažavosi ir dėstė ne viename užsienio valstybės universitete (Heidelbergo Maxo Plancko tarptautinės ir užsienio valstybių teisės institute (Vokietija), Turku žmogaus teisių institute (Suomija), Lozanos lyginamosios teisės institute (Šveicarija), Hagos tarptautinės teisės akademijoje (Nyderlandai), Europos Tarybos Žmogaus teisių direktorate (Strasbūras, Prancūzija) ir kt.). Nuo 2014 m. D. Jočienė yra Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorė.

1997–2001 m. D. Jočienė buvo Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė.

2003–2004 m. buvo paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstove Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete, taip pat Europos Tarybos CDDH ir DH-PR komitetų nare (atstove nuo Lietuvos Respublikos).

2004 m. balandžio mėn. D. Jočienė Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos išrinkta Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja nuo Lietuvos Respublikos ir 2004–2013 m. D. Jočienė ėjo Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo pareigas. 2011–2013 m. Europos Žmogaus Teisių Teisme buvo II kolegijos pirmininko pavaduotoja, atsakinga už Teismo laikinųjų priemonių pagal Teismo Taisyklių 39-ąją taisyklę taikymą. Šiuo metu yra ad hoc teisėja, įrašyta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Žmogaus Teisių Teismui pateiktą ad hoc teisėjų sąrašą.

D. Jočienė yra knygų ir daugelio straipsnių žmogaus teisių, Europos žmogaus teisių konvencijos taikymo ir įgyvendinimo, Europos Sąjungos teisės, tarptautinių sutarčių teisės klausimais, išspausdintų Lietuvos ir užsienio teisės mokslo leidiniuose, autorė, daugelio tarptautinių mokslinių konferencijų, seminarų ir mokymų dalyvė ir pranešėja. D. Jočienė taip pat yra Europos Tarybos ekspertė, dalyvaujanti HELP, Ukrainos teisingumo sistemos stiprinimo ir kitose Europos Tarybos programose, įvairių Europos Sąjungos programų ir tarptautinių teisėjų mokymo tinklų, Europos administracinių teismų asociacijos ekspertė.

2014 m. kovo mėn. D. Jočienė paskirta Konstitucinio Teismo teisėja, 2021 m. birželio 17 d. – Konstitucinio Teismo pirmininke.