Aurelijus Gutauskas

Teisėjas

Gimė 1972 m. Vilkaviškyje. 1995 m. Lietuvos policijos akademijoje (dab. Mykolo Romerio universitetas) įgijo teisės magistro laipsnį. 2002 m. Lietuvos teisės universitete (dab. Mykolo Romerio universitetas) suteiktas socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro laipsnis (darbo tema „Organizuotas nusikalstamumas ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas“).

1998 m. pradėjo dėstyti Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedroje, 2002–2003 m. buvo šio universiteto Socialinio darbo fakulteto prodekanas, Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros docentas. 2004–2008 m. – Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vedėjas. 2013–2017 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros vedėjas. Nuo 2017 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros profesorius.

Nuo 2013 m. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas, 2017–2022 m. – šio skyriaus pirmininkas. 2017–2020 m. – Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas.

Buvo nacionaliniu ekspertu prie Europos Tarybos sekretoriato (MONEYVAL) (pinigų plovimo sritis), Visuomeninės tarptautinės ekspertų tarybos nariu formuojant Ukrainos antikorupcinį teismą, Pretendentų į prokurorus egzaminų komisijos nariu. Yra nacionalinis ekspertas prie Europos Tarybos sekretoriato (GRECO) (korupcijos sritis), Europos Tarybos kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupės (GRETA) narys, Teisėjų asociacijos valdybos narys, „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ konsultacinės kolegijos narys.

Mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės klausimais autorius, įvairių tarptautinių teisės leidinių redaktorių kolegijų narys, monografijų, vadovėlių autorius ir bendraautoris, „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnių autorius.

Konstitucinio Teismo teisėju paskirtas 2023 m. kovo mėn.