PKJK IV kongresas

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos (PKJK) IV kongresas vyko Vilniuje 2017 m. rugsėjo 11–14 d. Jį suorganizavo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas kartu su Venecijos komisija. 

PKJK IV kongreso tema – „Teisės viršenybė ir konstitucinė justicija šiuolaikiniame pasaulyje“.

 

PKJK IV kongresas sukėlė didžiulį susidomėjimą. Jame dalyvavo atstovai iš 91 skirtingų pasaulio valstybių konstitucinės justicijos institucijos. Tarp jų – 85 PKJK nariai, dviejų konstitucinės justicijos institucijų, nepriklausančių šiai organizacijai, atstovai, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo) delegacijos, kiti svečiai. Iš viso Vilnius sulaukė daugiau kaip 400 renginio dalyvių ir svečių.

PKJK IV kongreso dalyviai keturiose atvirose ir vienoje uždaroje sesijose turėjo galimybę diskutuoti šiomis temomis: 1-oji sesija „Teisės viršenybės sampratų įvairovė“; 2-oji sesija „Nauji iššūkiai teisės viršenybei“ (pagrindinis pranešėjas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas); 3-ioji sesija „Teisė ir valstybė“; 4-oji sesija „Teisė ir žmogus“ (pirmininkavo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas Gediminas Mesonis); 5-oji sesija (uždara) „Konstitucinių teismų nepriklausomumas“.

PKJK IV kongreso dalyviai paskelbė Vilniaus komunikatą (Vilnius Communiqué). Jame atkreipiamas dėmesys į tai, kad nors teisės viršenybės principas kiekvienoje valstybėje aiškinamas savitai, jis yra kiekvienos teisės sistemos kertinis akmuo, glaudžiai susijęs su demokratija ir žmogaus teisių apsauga. Teisės viršenybė yra visuotinai pripažįstamas, nuo konstitucijos neatsiejamas principas, pagal kurį reikalaujama, kad teisė būtų grindžiama tam tikromis universaliomis vertybėmis.

Pasaulio konstitucinės justicijos institucijų atstovai konstatavo, kad konstituciniai teismai užtikrina pagarbą nacionalinėms konstitucijoms ir jų įgyvendinimą, daro didelę įtaką formuojant teisės viršenybės principo turinį. Įvairūs šio principo aspektai atskleidžiami konstitucinės justicijos institucijų praktikoje. Konstitucinės justicijos poveikis teisinės valstybės stiprinimui ir asmens teisių apsaugos užtikrinimui yra toks pat svarbus, kaip ir suinteresuotumas jį tirti.

PKJK IV kongreso diskusijoje apie konstitucinių teismų nepriklausomumą paaiškėjo, kad ne vienas teismas yra patyręs savo šalies vykdomosios ar įstatymų leidžiamosios valdžios, taip pat žiniasklaidos spaudimą. Tai paprastai nutinka, kai teismai priima sprendimus, nepatinkančius valstybės valdžios institucijoms arba politikos atstovams. Keletas teismų yra susidūrę su aštria ir nepagrįsta kritika.

Vilniaus komunikate PKJK IV kongreso dalyvių vardu dėkojama Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui už puikiai suorganizuotą IV kongresą, o Venecijos komisijai – už svarią pagalbą.

   Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongreso, vykusio 2017 m. Vilniuje, dalyviai.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nuotrauka