Batumio iniciatyva (dėl Krymo aneksijos pasmerkimo)

 

Batumyje 2015 m. rugsėjo mėn. vykusiame Europos konstitucinių teismų konferencijos Pirmininkų susirinkimo posėdyje Ukrainos Konstitucinis Teismas iškėlė iniciatyvą pasmerkti Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 19 d. nutarimą, kuriuo buvo atvertas kelias Ukrainos teritorijos dalies – Krymo – aneksijai. Dar kitaip ši iniciatyva vadinama Batumio iniciatyva.

Iniciatyvą parėmusių konstitucinių teismų pirmininkai atkreipė dėmesį, kad Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriuo pripažinta, jog susitarimas tarp Rusijos Federacijos ir Ukrainos teritorijoje esančios vadinamosios Krymo respublikos yra tarptautinė sutartis, o vadinamoji Krymo respublika – tarptautinės teisės subjektas, yra beprecedentis, Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas formaliai atlieka lemiamą vaidmenį užsienio teritorijų aneksijos procese.Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas kartu su Azerbaidžano, Gruzijos, Kipro, Lenkijos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkais parėmė ją – pasirašė bendrą pareiškimą dėl pagarbos teritoriniam valstybių vientisumui ir tarptautinei teisei įgyvendinant konstitucinį teisingumą.

Pagal Rusijos Federacijos federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujo Rusijos Federacijos subjekto sukūrimo tvarkos“ 8 straipsnio 1 dalį tarptautinė sutartis dėl naujo subjekto priėmimo į Rusijos Federacijos sudėtį gali būti ratifikuota tik jei Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas pripažįsta šios sutarties atitiktį Rusijos Federacijos Konstitucijai. Taigi pagal Rusijos įstatymus minėtasis nutarimas buvo būtinas siekiant oficialiai aneksuoti Krymą, o Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas, per vieną dieną po vadinamosios sutarties pasirašymo priėmęs 2014 m. kovo 19 d. nutarimą, pasitarnavo kaip įrankis Krymo aneksijai pateisinti ir užbaigti.

Konstitucinių teismų pareiškime taip pat pažymėta, kad pagal tarptautinę teisę tokia užsienio teritorijos aneksija yra agresijos aktas ir negali būti pateisinta jokiais sumetimais.

 Visas šio bendro pareiškimo tekstas pateikiamas čia.