Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Tarptautinis bendradarbiavimas

Informacija atnaujinta: 2018-04-18 13:21


Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresas, 2017 m. rugsėjo 11–14 d., Vilnius. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nuotr.

 

Nuo pat įsteigimo – 1993 m. – Konstitucinis Teismas plėtoja ryšius su kitų valstybių konstituciniais teismais, tarptautinėmis organizacijomis ir tarptautiniais teismais, yra aktyvus tarptautinės bendruomenės narys. Dvišaliuose ir daugiašaliuose susitikimuose, tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose vykstantis konstitucinių teismų teisėjų dialogas naudingas konstitucinės justicijos institucijų tarpusavio ryšiams stiprinti, teisėjų kvalifikacijai tobulinti, o patirtis, kuria pasidalijama, yra pravarti Konstitucinio Teismo veikloje.

Draugiški ryšiai Konstitucinį Teismą sieja su kaimyninių valstybių konstitucinės justicijos institucijomis – Lenkijos Respublikos Konstituciniu Tribunolu ir Latvijos Respublikos Konstituciniu Teismu. Konstitucinio Teismo bendradarbiavimas su šiais konstituciniais teismais yra unikalus ir pasauliniu mastu pateikiamas kaip sektinas pavyzdys. Kasmet rengiamos dvišalės teisėjų konferencijos ypač naudingos, nes kaimyninių valstybių konstituciniai teismai susiduria su panašiomis teisinėmis problemomis, o dalijantis patirtimi yra ieškoma sprendimų, plėtojama konstitucinė doktrina.

Pastarųjų metų tarptautinio bendradarbiavimo prioritetas yra bendradarbiavimas su Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalių konstituciniais teismais. Siekiant šį bendradarbiavimą pakelti į dar aukštesnį lygį įkurta Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija.